Skip to main content

Nastavení terminálů - mobilních číšníků

Pokladny mohou být propojeny společně do jedné sítě tak, že sdílejí informace o objednávkách, otevřených stolech a účtech zákazníků.

Funkce je dostupná pouze v tarifu PREMIUM

Princip propojení pokladen v síti

Jedna z pokladen na provozovně se přepne do režimu SQL Server. Následně ostatní pokladny přistupují k datům uloženým na primární pokladně (serveru) a ukládají data na jedno místo. Klienti (nebo-li terminály) musejí mít dostupné připojení a nefungují, pokud není dostupné připojení na hlavní pokladnu.

Omezení

 • Pro správnou funkčnost je důležité mít kvalitní pokrytí WiFi signálem na celé provozovně. Terminály nemohou měnit objednávky pokud není přistupné připojení na hlavní pokladnu.
 • Hlavní pokladna, která slouží jako SQL server musí mít statickou IP adresu a nesmí být konfliktu s jiným zařízením
 • Hlavní pokladna musí mít stejnou verzi aplikace, jako terminály. Nelze provozovat různé verze aplikací v síti.
 • Maximální počet terminálů v síti neni omezen, ale doporučujeme mít cca do 5 terminálů na jednu hlavní pokladnu. V případě více terminálů je vhodné vyčlenít SQL server na vyhrazený server.
 • EET se odesíla ze zařízení, na kterém je uzavírán účet. Tzn. pokud chcete uzavírat účty přímo na terminálu (mobilním číšníkovi) je nutné mít nahrané certifikáty přímo v mobilním číšníku.
 • Nepoužívá se výpočet nákupních cen (ziskovosti) na základě posledního naskladnění
 • Některé servisní funkce je nutné provádět na hlavní pokladně

Terminologie

 • SQL Server. Na SQL Serveru jsou uložena všechna data a ostatní klienti přistupují a mění data na serveru.
 • Jako SQL Server může sloužit Hlavní pokladna, která sdílí svá data.
 • SQL klient, nebo-li terminál nebo mobilní číšník - přistupují na server a jakékoliv změny v reálném čase sdíli přes server.

Nastavení pokladen

 1. Jakoukoliv pokladnu můžete přepnout do režimu SQL serveru v Nastavení - Expertní Nastavení - Režim provozu SQL změnte na SQL režim server
 2. Na terminálech, které se mají připojovat k hlavní pokladně zvolte SQL režim klient/terminál
 3. Na terminálech zadejte IP adresu v Nastavení - Expertní Nastavení - Adresa SQL serveru ve formátu tcp://xxx.xxx.xxx.xx - například tcp://192.168.1.22
 4. Následně ukončete pokladní aplikaci a znovu otevřete

Sdílení dat

Po správném nastavení cené sítě pokladen všechny pokladny sdíli data o účtenkách/objenávkách. Aplikace nesdílí informace o položkách, cenách, ani kategoriích. Je to z důvodu zrychlení celého používání aplikace. Z tohoto důvodu je nutné v případě změny položek/cen provést ruční synchronizaci na všechna zařízení.

Jsou sdíleny pouze informace otevřených objednávkách a vystavených účtenkách.

Nastavení tisku

Řazení tisku se nastavuje zvlášť na hlavní pokladně i terminálech. Terminály mohou tisknout účtenky přímo u své tiskárně nebo na tiskárně v kuchyni nebo hlavní síťové tiskárně.