Skip to main content

Spárování tiskárny Zonerich AB-330M


  1. Ověřte si, že tiskárna je ve vypnutém stavu (Nesvítí žádná LED)
  2. Podržte tlačítko POWER min. 3 vteřiny, dokud se nerozsvítí modrá LED MODE
  3. Proveďte spárování v Android nastavení