Skip to main content

Jak stornovat účtenku / opravy

Storno je naprosto běžná účetní operace v denní praxi. Může se stát mnoho případů, kdy obchodník potřebuje vystornovat, změnit nebo vrátit zboží, nebo opravit chybu obsluhy.

Storno není provázáno na přechozí doklad. Lze tedy kdykoliv vystornovat celou účtenku nebo její část zaúčtováním mínusové hodnoty.

KASA FIK umožňuje obshluze provést následující storno akce:
  1. Storno celé účtenky z Historie účtenek v aktuální směně
  2. Vystavení nové mínusové (záporné) účtenky

Storno účtenky z historie v aktuální směně

  1. V Historie účtenek si vyhledejte konkrétní účtenku
  2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu odkadkového koše
  3. Klepněte na tlačítko STORNOVAT ÚČTENKU
  4. Následně se vytvoří nový doklad S-20xxxxxx 

Tímto způsobem lze stornovat účtenky pouze do té doby, než je uzavřena pokladna (směna), ve které byla účtenka vystavena, a zároveň od tržby neuběhlo více jak 48 hodin.

Storno účtenky po uzavření směny

Pokud je již směna uzavřena, všechny účtenky jsou započítány v uzávěrce. Z tohoto důvodu již nelze stornovat účtenku, která je v uzavřené uzávěrce.

Pokud chcete v pokladně zaevidovat návrat (refundaci), vystavte nový doklad v aktuální směně se zápornou hodnotou.

Příklady Ministerstva financí

Následující postupy jsou metodické postupy publikované MFČR.

Částečné storno

Zákazník zakoupil v potravinách mléko, máslo a chléb, celkem za 78 Kč. U potravin se uplatňuje první snížená sazba DPH (15 %). Základ daně činí 67,83 Kč a daň činí 10,17 Kč.

Celková částka tržby 78,00 Kč
Celkový základ daně s první sníženou sazbou DPH 67,83 Kč
Celková DPH s první sníženou sazbou 10,17 Kč

Zákazník následně zjistí, že mléko má již prošlou dobu trvanlivosti, a tak jej reklamuje. Obchodník reklamaci uzná a vrátí zákazníkovi částku 13 Kč za mléko. O této transakci (stornu) vytvoří datovou zprávu, která zachycuje pouze vrácení peněz za mléko. S původní tržbou (celým nákupem) není z pohledu evidence tržeb nijak provázána.

Celková částka tržby -13,00 Kč
Celkový základ daně s první sníženou sazbou DPH -11,30 Kč
Celková DPH s první sníženou sazbou -1,70 Kč