Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

243 total results found

Návody

Elektronická preskripce obecně

KASA FIK eRecept Úvod

Co je eRecept eRecept je datová zpráva, která svoji koncovou informaci obsahuje ve formě 12 m...

Všeobecné informácie o eKasa a vybavenie žiadostí

KASA FIK eKASA (SK)

Důležité odkazy

Obecné informace

Popis Odkaz Registrace účtu https://www.kasafik.cz/web/cs/signup/ Technická podpora h...

Jak nahlásit problém

KASA FIK eRecept Úvod

Vyskytne-li se jakýkoliv problém s používáním aplikace, neváhejte k nahlášení problému využít st...

Technické požadavky

KASA FIK eRecept Úvod

Aplikace KASA FIK je nativní Android aplikací. Pro svou správnou funkčnost musí zařízení splnit ...

Stažení, instalace aplikace a přihlášení

KASA FIK eRecept Úvod

Jestliže máte aplikaci předinstalovanou, můžete zkontrolovat aktualizace kliknutím na tlačítko...

Seznam parametrů, které je nutné vyplnit

KASA FIK eRecept Nastavení aplikace eReceptu

V základním nastavení je potřeba vyplnit Název firmy - vložte název Zdravotnického zařízení I...

Podrobný popis jednotlivých parametrů

KASA FIK eRecept Nastavení aplikace eReceptu

Kvalifikovaný certifikát lékaře Vydávaný certifikační autoritou (PostSignum, První certifikační...

Aktivace licence

Obecné informace

  Aktivace licenčním kódem Licence je pro některá zařízení poskytnuta formou licenční kartičky....

Postup pro vystavení eReceptu

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

Klepněte na tlačítko Vystavit eRecept na hlavní obrazovce. Systém Vás vyzve k zadání PINu (úvodn...

Řešení chyb při vystavení eReceptu

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

Aplikace průběžně informuje o zjištěných chybách e stavu zadávání a při výdeji. Chyby, které vra...

Změny ve verzi

KASA FIK Pokladna

Popis změn v každé vyané verzi aplikace

Zprovoznění zařízení HIT

Obecné informace Zařízení HIT

Zařízení KASA FIK HIT je nutné připojit k elektrické síti prostřednictvím adaptéru, které je s...

Historie vystavených eReceptů

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

Aplikace si ukládá všechny vystavené a odeslané eRecepty ve svém datovém úložišti. Historie je p...

Správa zaměstnanců

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

Pro bezpečný přístup a zajištění ochrany dat aplikace vyžaduje po každém uživateli přístupový PI...

Certifikáty pro vystavování eReceptu

KASA FIK eRecept Nastavení aplikace eReceptu

Kvalifikovaný certifikát Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, je nezbytný pro účas...

Správa kartotéky - pacienti

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

Případně ho ručně vytvořím klávesou +. SÚKL používá pro ověření identity dvoufázové ověření – buď...

Aktualizace číselníků

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

  Databáze číselníků je přímo uložena na zařízení v Aplikaci pro rychlé hledání a změny. Pro spr...

Záloha dat

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

Aplikace ukládá data lokálně přímo na zařízení. Zálohu doporučujeme provádět ručně v pravidelnýc...

Nabídka pomoc a nápověda

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

Zde naleznete řešení a pomoc s aplikací. Můžete navštívit centrum nápovědy, nebo nás rovnou kont...

Import pacientů do aplikace eRecept z CSV

KASA FIK eRecept Pokročilá údržba

Do aplikace eRecept lze importovat data jednorázově i provádět jejich hromadné změny díky CSV sou...

tagy

Přechod od jiného poskytovatele systému

KASA FIK Pokladna

Bluetooth platební terminál SumUp

KASA FIK Pokladna

KASA FIK eRecept

Informace týkající se lékařské aplikace pro vystavování elektronických receptů

Nastavení pokladny

KASA FIK Pokladna

KASA FIK Pokladna

Informace týkající se pokladen KASA FIK

Obecné informace

Informace, které se netýkají konkrétní aplikace

KASA FIK Backoffice

Vzdálená správa a přehled o pokladnách online.

KASA FIK eKASA (SK)

Hulahop

Online objednávkový systém

Úvod

KASA FIK eRecept

Vážený zákazníku, děkujeme za instalaci a používání aplikace KASA FIK pro zařízení Android.

Nastavení aplikace eReceptu

KASA FIK eRecept

Ovládání aplikace eRecept

KASA FIK eRecept

Pokročilá údržba

KASA FIK eRecept

Ovládání pokladny

KASA FIK Pokladna

Zařízení HIT

Obecné informace

Řešení častých situací

KASA FIK Pokladna

Základní informace a nastavení

KASA FIK Pokladna

Tisk

Obecné informace

Tisk

KASA FIK Pokladna

Informace ohledně nastavení tisku, tiskáren a řešení problému s tiskem

Řešení problémů

Obecné informace

Práce s daty - Import/Export

KASA FIK Pokladna

Správa položek

KASA FIK Pokladna

Úvod

KASA FIK Pokladna

Zařízení Orange

Obecné informace

Termíny – Slovník použitých zkratek v eReceptu

KASA FIK eRecept Nastavení aplikace eReceptu

IPLP – Individuálně připravované léčivé přípravky HVLP – Hromadně vyráběný léčivý přípravek ...