Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

266 total results found

Návody

KASA FIK eRecept

Informace týkající se lékařské aplikace pro vystavování elektronických receptů

KASA FIK Pokladna

Informace týkající se pokladen KASA FIK

Obecné informace

Informace, které se netýkají konkrétní aplikace

KASA FIK Backoffice

Vzdálená správa a přehled o pokladnách online.

KASA FIK eKASA (SK)

Hulahop

Online objednávkový systém

Platební terminály KASA PAY

Úvod

KASA FIK eRecept

Vážený zákazníku, děkujeme za instalaci a používání aplikace KASA FIK pro zařízení Android.

Nastavení aplikace eReceptu

KASA FIK eRecept

Ovládání aplikace eRecept

KASA FIK eRecept

Pokročilá údržba

KASA FIK eRecept

Nastavení pokladny

KASA FIK Pokladna

Ovládání pokladny

KASA FIK Pokladna

Řešení častých situací

KASA FIK Pokladna

Základní informace a nastavení

KASA FIK Pokladna

Tisk

Obecné informace

Tisk

KASA FIK Pokladna

Informace ohledně nastavení tisku, tiskáren a řešení problému s tiskem

Řešení problémů

Obecné informace

Práce s daty - Import/Export

KASA FIK Pokladna

Správa položek

KASA FIK Pokladna

Úvod

KASA FIK Pokladna

Zařízení Orange

Obecné informace

Zařízení HIT

Obecné informace

Bluetooth platební terminál SumUp

KASA FIK Pokladna

Změny ve verzi

KASA FIK Pokladna

Popis změn v každé vyané verzi aplikace

Přechod od jiného poskytovatele systému

KASA FIK Pokladna

Všeobecné informácie o eKasa a vybavenie žiadostí

KASA FIK eKASA (SK)

Důležité odkazy

Obecné informace

Popis Odkaz Registrace účtu https://www.kasafik.cz/web/cs/signup/ Technická podpora https://www.kasafik.cz/servis Seznam servisních partnerů https://www.kasafik.cz/web/cs/kontakty Software ke stažení https://www.kasafik.cz/stahnout http...

Jak nahlásit problém

KASA FIK eRecept Úvod

Vyskytne-li se jakýkoliv problém s používáním aplikace, neváhejte k nahlášení problému využít stránek https://www.kasafik.cz/servis nebo e-mailu podpora@kasafik.cz. Na stránce najdete aktuální kontakty a odpovědi na nejčastější dotazy.

Technické požadavky

KASA FIK eRecept Úvod

Aplikace KASA FIK je nativní Android aplikací. Pro svou správnou funkčnost musí zařízení splnit některé minimální hardwarové a softwarové požadavky. Minimální požadavky Android API 19+ (KitKat verze 4.4.x a vyšší) Minimální velikost obrazovky 4 palce 2 j...

Stažení, instalace aplikace a přihlášení

KASA FIK eRecept Úvod

Jestliže máte aplikaci předinstalovanou, můžete zkontrolovat aktualizace kliknutím na tlačítko  v aplikaci FIK aktualizace. Pokud aplikaci nemáte ve svém zařízení předinstalovanou, klikněte na ploše na ikonku obchodu Google Play  . Zadejte do vyhledávače ...

Seznam parametrů, které je nutné vyplnit

KASA FIK eRecept Nastavení aplikace eReceptu

V základním nastavení je potřeba vyplnit Název firmy - vložte název Zdravotnického zařízení IČO - IČ podnikatelského subjektu DIČ - Pokud je přiděleno Dále pokračujete do záložky eRecept Zde je potřeba nastavit Kvalifikovaný certifikát lékaře Komuni...

Podrobný popis jednotlivých parametrů

KASA FIK eRecept Nastavení aplikace eReceptu

Kvalifikovaný certifikát lékaře Vydávaný certifikační autoritou (PostSignum, První certifikační autorita, eIdentity) sloužící k identifikaci osoby lékaře při zasílání eReceptu /v podstatě elektronický podpis/. Certifikát je nutné mít vyexportovaný ve formátu...

Aktivace licence

Obecné informace

  Aktivace licenčním kódem Licence je pro některá zařízení poskytnuta formou licenční kartičky. Zadáním licenčního kódu dojde k nastavení příslušné licence na zařízení. Tato  karta  obsahuje  na  zadní  části  pod  stíratelnou   vrstvou  aktivační  kód. Na...

Postup pro vystavení eReceptu

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

Klepněte na tlačítko Vystavit eRecept na hlavní obrazovce. Systém Vás vyzve k zadání PINu (úvodní PIN je 0000). Upozornění: Při prvním spuštění následně program vyzve ke stažení aktuální databáze léků. Program Vás následně bude k aktualizaci číselníku vyzýv...

Elektronická preskripce obecně

KASA FIK eRecept Úvod

Co je eRecept eRecept je datová zpráva, která svoji koncovou informaci obsahuje ve formě 12 místného kódu, který je možno v aplikaci vytisknout nebo zaslat e-mailem. Ve zkratce eRecept obsahuje kromě dalšího identifikaci pacienta a informace o léku, úhrad...

Řešení chyb při vystavení eReceptu

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

Aplikace průběžně informuje o zjištěných chybách e stavu zadávání a při výdeji. Chyby, které vrací CÚeR jsou v formátu X000 - jedno písmeno následované 3 číslicemi. Při konzultaci s technickou podporou nebo s podporou SÚKL prosím uvádějte kód chyby. Zjednoduš...

Zprovoznění zařízení HIT

Obecné informace Zařízení HIT

Zařízení KASA FIK HIT je nutné připojit k elektrické síti prostřednictvím adaptéru, které je součástí balení a skládá se ze dvou částí, z AC adaptér a přívodního kabelu na 230V. Zdířka pro připojení do zařízení se nachází ve spodní části dotykové obrazovky ...

Historie vystavených eReceptů

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

Aplikace si ukládá všechny vystavené a odeslané eRecepty ve svém datovém úložišti. Historie je přístupná i bez připojení k Internetu. Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na dlaždici HISTORIE. Zobrazí se chronologicky seznam odeslaných eReceptů. Následně ...

Správa zaměstnanců

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

Pro bezpečný přístup a zajištění ochrany dat aplikace vyžaduje po každém uživateli přístupový PIN. Aplikace umožňuje zavést více lékařů pod jedním Zdravotnickým zařízením a jednoduše mezi lékaři přepínat. Při instalaci aplikace je automaticky založen uživate...

Certifikáty pro vystavování eReceptu

KASA FIK eRecept Nastavení aplikace eReceptu

Kvalifikovaný certifikát Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, je nezbytný pro účast v systému elektronické preskripce (eRecept). Certifikátem se podepisuje vystavení a změny eReceptu a zajišťují nezpochybnitelnost úkonu. Kvalifikovaný certifikát...

Správa kartotéky - pacienti

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

Případně ho ručně vytvořím klávesou +. SÚKL používá pro ověření identity dvoufázové ověření – buď je tedy zadáno Jméno, Příjmení, Datum narození a Číslo OP nebo pasu, pokud ne je číslo dokladu nahrazeno adresou pacienta. (Pozn. Adresa nemusí být skutečnou paci...

Aktualizace číselníků

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

  Databáze číselníků je přímo uložena na zařízení v Aplikaci pro rychlé hledání a změny. Pro správnou funkce je nutné provádět pravidelné aktualizace. Aplikace Vás sama vyzve při prvním spuštění ke stažení číselníků Kdykoliv můžete provést manuální aktuali...

Záloha dat

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

Aplikace ukládá data lokálně přímo na zařízení. Zálohu doporučujeme provádět ručně v pravidelných intervalech. Jak provést zálohu: V Nastavení - Expertní Nastavení - Záloha dat označte data, která chcete zálohovat. Doporučujeme provést zálohu databáze i nas...

Nabídka pomoc a nápověda

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

Zde naleznete řešení a pomoc s aplikací. Můžete navštívit centrum nápovědy, nebo nás rovnou kontaktovat. Na spodní části obrazovky naleznete údaje o Vašem zařízení, účtu a licenci.  Centrum nápovědy Slouží k přístupu do zákaznického portálu aplikace. Může...

Import pacientů do aplikace eRecept z CSV

KASA FIK eRecept Pokročilá údržba

Do aplikace eRecept lze importovat data jednorázově i provádět jejich hromadné změny díky CSV souborům. Ty lze vyexportovat z programů jako je Excel, Libre Office, Open Office i Google Spreadsheets. Vzor sloupců Jméno,Příjmení,RČ,Pojišťovna,Číslo pojištěnce,...

tagy

Termíny – Slovník použitých zkratek v eReceptu

KASA FIK eRecept Nastavení aplikace eReceptu

IPLP – Individuálně připravované léčivé přípravky HVLP – Hromadně vyráběný léčivý přípravek INN – Mezinárodní nechráněný název IČZ – identifikační číslo zařízení přiděleného poskytovateli pojišťovnou (předepisujícího poskytovatele). IČZ obvykle končí 0...