Skip to main content

Prodej s evidencí spotřební daně

Funkce vyžaduje licenci PREMIUM. Verze aplikace od 1.177

Nastavení podpory spotřební daně

  1. Ve aplikaci KASA FIK POKLADNA, Nastavení - Funkce - zapněte volbu Evidence spotřební daně
  2. V editaci položky (ceníku) nyni v záložce Ceny uvidíte pole Spotřební daň, do které zadejte hodnotu spotřební daně pro daný produkt. Hodnota spotřební daně je na jednotku dané položky. Tzn. pokud prodáváte alkohol 50% a výše spotřební daně je 162 Kč na litr, zadejte do pole 81.

screenshot_1583767104.png

 

screenshot_1583764929.png

Jak vypadá účtenka

Na výsledné účtence bude uvedena jednotková cena, výše spotřební daně a celková spotřební daň.

screenshot_1583766958.png

Zadávání variabilního symbolu

Pokud potřebujete přidat na účtenku var. symbol, použijte funkci poznámka.