Skip to main content

1.186 - 2.18

2.18

 • Hot fix SumUp a ukončení podpory SumUp na starších zařízeních
 • Poslední verze s podporou Android SDK <23 (Android 4.x, 5.0, 5.1)

2.17

 • Odstranění nepoužívaných možnosti nastavení
 • Automatická synchronizace s backoffice, nelze již vypnout
 • Automatické mazání starých dat synchronizovaných do backoffice
 • Odstraněna funkce avízo naskladnění - nutné používat jen sklady online
 • Automatická podpora pro zaokrouhlování EUR
 • Podpora pro nové jednotky, balení, porce
 • Přepracována práce se zákaznickým displejem
 • Přidana podpora skrývaní položek na pokladně v prodeji
 • Kiosk podpora pro překlad kategorií
 • Vylepšení zobrazení obrazovky naskladnění na větším displaji

2.3

 • Oprava práv pro Android 12 (Bluetooth, alarm, NFC)
 • Podpora zaoukrouhlení na 0.5 centů pro Slovensko
 • Vypnutí zaokrouhlení na platební kartě
 • Sktytí bonusových bodů v nastavení položky, pokud není režim práce se zákazníky
 • Oprava odečítání zákaznických bodů a kreditů
 • Oprava synchronizace ceny, pokud je u položky záporná cena
 • Podpora nových zahraničních měn
 • Zobrazení seznamu poboček při vytváření nové pokladny

2.3

 • Přidána podpora pro tiskárny na sériovem portu
 • Oprava položky, kdy při nastavení jak odtěžování tak skl. evidence odečítalo 2x
 • Spojení více skladových pohybů stejných položek do jednoho pohybu na jednu účtenku
 • Oprava pádu při nastavaní Bluetooth tiskárny na Android 12
 • Oprava pádu při přesunu položky při vypnuté síťové tiskárně
 • Uložení MAC adresy u platebního terminálu
 • Možnost rozdělit platbu s podporou SumUp
 • Přidán režim zobrazení vyvolávacího terminálu objednávek
 • Přidána možnost zvolit tisk stvrzenky u platebního terminálu

2.1-2.2

 • Změna vizuálního stylu hlavní obrazovky
 • Zobrazení všech možností pokladny na hlavním menu
 • Přejmenování způsobů prodeje na rychlý prodej a dlaždicový prodej
 • Přejmenování Hotovostní položky jen na Položka
 • Přidání tlačítka "Sloučit položky" na účtence v dlaždicovém režimu
 • Přidání možnosti separovat/řezat každou položku na objednávce
 • Přidání možnosti tisknout QR kód na objednávce
 • Přidána možnost vypnout tisk spropitného na účtence
 • Oprava ukládání odtěžování, pokud již historicky je u položky špatný záznam

1.189

 • Oprava tisku poznámky na účtence při vypnutém automatickém tisku

1.188

 • Zobrazení nákupních cen ve stavech skladu
 • Přidána volba zamezení tisku stornovaných položek v uzávěrce
 • Oprava tisku myPOS N95
 • Oprava zadání pozámky k účtu při placení
 • Přidána jednotka m2
 • Oprava kombinované platby a odečítání zákaznického kreditu
 • Oprava zobrazení stavu poslední směny při otevírání zásuvky
 • Odstranení tlačítka tisku u SK edice
 • Optimalizace zobrazení editoru v ceníku na větším displeji

1.187

 • Oprava ukládání nastavení adresy USB u pokladní váhy

1.186

 • Možnost konfigurovat klasifikaci prodeje
 • Oprava exportu položek, nově respektuje vyrbané datum a formátuje podle jazykového natavení pokladny
 • Nová funkční klávesa pro vypnutí tisku objednávek do kuchyně
 • Oprava zasilani dodacich listu na eKasa (SK)
 • Oprava vyhledávání více EAN kódů
 • Oprava exportu účtenek s položkami, storno doklad se zaznamená jako 0
 • Přidáno omezení 50 položek na učtu pro ORANGE zařízení
 • Přidána podpora pro N95 myPOS
 • Reset skladu nově automaticky resetuje na 0 smazáním dat a provedením změny online
 • Oprava zasílání dat do Backoffice, pokud položka měla nastavenu sklad. evidenci i odtěžování bez dalších surovin
 • Přidána možnost kombinovat vážené zboží s rychlými poznákami
 • V režimu PLUS si tlačítko Takeway (s sebou) pamatuje hodnoty i po uložení na stůl
 • Podpora doplňkového prodeje a příplatků u položek v PREMIUM
 • Přidána možnost přidat štítek ke kategorii
 • Přidána možnost řadit ručně kategorie a položky
 • Přidána podpora načítání položek online pro PNS atd.
 • Přidána podpora pro jednotku "pár"
 • Přidána podpora pro zákaznický display Virtuos FV-2030B
 • Přidána možnost resetovat číslování objednávek při otevírání pokladny
 • Přidána nová funkční klávesa na otevření pokl. zásuvky
 • Přidáno zobrazení zákazníckého kreditu v režimu PLUS na malých obrazovkách (mobil/orange atd.)
 • Přidán filtr podle typu plaby do přehledu tržeb
 • Přidána možnost řadit položky podle ceny v dlaždicích
 • Přidána možnost zobrazit historii účtenek zákazníka
 • Přidáno zobrazení měrných jednotek u naskladnění položky
 • Přidána podpora pro linkované PLU s filtrem, kde lze položku prodat (pokladna/kiosek/mobil)
 • Přidána funkční klávesa pro otevření webové stránky
 • Oprava u pokladních pohybů nebyl nastaven právě přihlášený zaměstnanec
 • Oprava odstraněno zobrazení zaokrouhlovací položky na zák. displeji
 • Oprava obnovení databáze ze zálohy, pokud se obnovovala jak trans. tak produktová, tak produktová se nenačetla
 • Oprava součtu v KLASIK na zeleném tlačítku celkem při odstranění položky z účtenky
 • Oprava tisku spropitného
 • Oprava při exportu dat se znovu reindexuje databáze, aby nebylo pořeba znovu otevírat aplikaci