Skip to main content

Přechod na nový účetní rok

Při přechodu na nový účetní rok (často 1.1. následujícího roku), je nutné změnit pořadové číslo účtenky na 0. To provedete v Nastavení – Chování a vzhled pokladny – Pořadové číslo účtenky. 

V případě že chcete změnit číslování účtenek změňte formát účtenky na zde