Skip to main content

Kreditní účet zákazníka (lokální)

V aplikaci KASA FIK lze evidovat kreditní účet se stavem peněžních prostředků u každého zákazníka evidovaným v systému.

Funkce je dostupná od verze 1.174 s licencí PLUS nebo PREMIUM

Lokální kreditní účet byl plně nahrazen online kreditním účtem. Pokladny mohou mezi sebou sdílet stavy kreditních a bodových účtů online.

V kontextu EET se tržba eviduje jako nabití elektronické peněženky - viz metodika Finanční správy - nebo náš manuál Prodej poukázek

Nastavení

  1. Povolte v Nastavení - Platební metody zapněte možnost Zákaznický kreditní účet a Kombinovaná platba/dělení
  2. Ujistěte se, že máte zapnutou podporu Správa zákazníků (CRM)

screenshot_1577088851.png

Při prodeji

  • Při otevřeném účtu klepněte na tlačítko PŘIŘADIT ZÁKAZNÍKA, vyberte nebo založte nového zákazníka

screenshot_1577088991.png

  • Následně se pod tlačítkem zobrazí stav zákaznicého účtu

screenshot_1577088991.png

  • Při platbě zvolte metodu platby Kombinovaná platba/dělení a do pole Zákaznický kreditní účet zadejte částku, kterou chcete odečíst z účtu zákazníka. Zaplacením se provede odečet z kreditního účtu zákazníka.

screenshot_1577089729.png

Zavedení položky pro doplnění kreditu

  • Pro přidání hodnoty na účet zákazníka je nutné zavést novou položku, která bude mít v Typu položky nastaveno: Prodej/dobití kreditu. Cena může být nastavena, nebo může být nastavena jako Vyžadovat zadání ceny.
  • Při prodeji vyberte nově založenou položku a zvolte typ platby. Použijte jiný, než Kreditní účet (logicky, nelze načerpat účet opět platbou z kreditního účtu)
  • Pozor na správné nastavení sazby DPH u plátců DPH. Sazbu prodeje/dobití kreditu prosím konzultujte se svou účetní/daňovým poradcem.

screenshot_1577090004.png