Skip to main content

Nastavení prodeje v EUR a hlásit CZK na FS

Dle EET se tržby hlásí zásadně v českých korunách. Proto je nutné prodej evidovat v CZK. KASA FIK nabízí možnost v placených verzích KLASIK přepočtu na CZK a správného hlášení pomocí funkčních tlačítek.

  1. V Nastavení zapněte si funkce Funkční tlačítka
  2. Dále si povolte Alterntivní měny v Nastavení – Měny a konverze
  3. V prostředí KLASIK, podržte funkční tlačítkem dokud nevyskočí konfigurační okno
  4. Zvolte Alternativní měna a do políčka Hodnota/PLU/Text zadejte EUR

Pokud chcete jako primární měnu zadávat přímo ceny v EUR bez nutnosti přepínat funkční klávesou, zvolíte v Nastavení – Měny a konverze EUR jako primární měnu a CZK jako alternativní měnu. V tomto případě je nutné kurz uvádět formou koeficientu - např. 0.04 pro kurz 25 Kč/EUR (výpočet je 1 děleno kurzem Kč/EUR).

Následně je pokladna správně nastavena s podporou zadávání cen v cizích měnách

Nastavení dvojích cen bez nutnosti přepočtu

Pokud si nepřejete přepočítávat ceny podle kurzu, ale preferujete nastavení fixních cen například v EUR můžete využít funkce druhých cen.

V licenci PLUS/PREMIUM lze nastavit systém dvojích cen, kdy nedochází k automatickému přepočtu, ale je použita druhá fixní cena nastavena v ceníku u konkrétní položky.

Funkci nelze kombinovat se zapnutou funkcí Cenovými hladinami A,B,C.

Postup nastavení podpory druhých cen:

  1. V Nastavení / Platební metody a měny zapněte možnost "Prodej v jiné alternativní měně"
  2. V poli Alternativní měna vyberte druhou měnu, ve které chcete prodávat
  3. V Ceníku u položky nově můžete nastavit druhou cenu ve vybrané měně
  4. Při prodeji si nastavte Funkční klávesu na přepnutí na Alternativní měnu a do její hodnoty nastavte kód měny, kterou při přepnutí chcete použít. Např. EUR.

altmena.png