Skip to main content

Webhook Integrace API

Webhooky umožňují zasílání dat z pokladny/backoffice pomocí HTTP volání informovat o každé události (např. vystavení účtenky, založení zákazníka). Zpracováním webhooků si můžete měnit chování stránky nebo aplikace a rozšiřovat je o nové funkce.

Webhooky lze nastavit v Backoffice v Nastavení - Systém - Webhooky. Zadejte https:// adresu kam systém má zasílat data. Nastavení uložte tlačítkem Uložit. Pak následně může trvat nějaký čas, než systém začne automaticky data zasílat. Nové nastavení může trvat až 1-2 hodiny, než se projeví nastavení skrz  systémy.

Screenshot-from-2020-10-19-12-50-48.png

Formát zasílaných dat

 • Data jsou zasílána ve formátu JSON objektu a metodou POST.
  • Server musí odpovědět na požadavek návratovým HTTP kódem 200
 • Přijímací server musí odpovědět návratovým kódem 200
 • Jednotlivé záznamy (objekty) jsou zasílány zvlášť a není garantované pořadi doručení 
 • Každý záznam má následující povinné pole
  • _t - Jedná se o název tabulky/typu záznamu, jako je "orders, order_details, products, ..."
  • _v - Verze v Unix timestamp kdy byl záznam změněn
  • id - unikatní ID záznamu
 • Pokud záznam obsahuje monetární data (ceny, hodnoty prodeje atd) tak jsou vyjádřeny jako celé číslo (int) vynásobené 1000. Např. cena 3 331,000 Kč je vyjádřena jako 3331000

Příklad zaslaného objektu `orders`

{
 "_t": "orders",
 "_v": 1541274974010,
 "conversion_rate": 1,
 "currency": "CZK",
 "dine_in": false,
 "id": 3317888960569993,
 "id_c": 100000,
 "id_cash_register": 3173505578999348,
 "id_employee": 1,
 "id_employee_served": 1,
 "id_park_location": 3227505427363220,
 "id_shift": 3317259000928416,
 "id_shop": 3173505578310000,
 "order_serial_number": 103,
 "total_credits": 0,
 "total_discounts_tax_excl": 0,
 "total_discounts_tax_incl": 0,
 "total_paid_real": 3331000,
 "total_paid_tax_excl": 3331000,
 "total_paid_tax_incl": 3331000,
 "total_points": 0,
 "total_products": 32,
 "total_profit_tax_excl": 0,
 "total_profit_tax_incl": 0,
 "total_shipping_tax_excl": 0,
 "total_shipping_tax_incl": 0,
 "total_tax_eco": 0,
 "total_tax_gst": 0,
 "total_tax_luxury": 0,
 "total_tax_pst": 0,
 "total_tax_service": 0,
 "total_tip": 0,
 "total_wrapping_tax_excl": 0,
 "total_wrapping_tax_incl": 0
}