Skip to main content

Prodej zboží s proměnlivou cenou *

Pokud prodáváte zboží či službu, která má proměnlivou cenu, je možnost tuto cenu zadat, až při výběru položky. 

Proto tuto možnost je nutné nastavit v ceníku u položky možnost "Vyžádat zadání ceny"
a poté v prodeji v KLASIK/Rychlý prodej zadat cenu před výběrem položky. V režimu PLUS/Položkový prodej vyberete položku a aplikace Vás vyzve k zadání ceny. 

Nastavení položky:

  • Otevřete obrazovku Ceník a najděte či vytvořte danou položku
  • V editaci položky dejte záložku "CENY
  • Zaškrtněte "Vyžádat zadání ceny
  • Klepněte na ULOŽIT
   nast_vyz_zad_ceny_gifthik.gif
 1. Zadávání při prodeji ve verzi KLASIK/Rychlý prodej:
  • Zadáte cenu položky a poté vyberete položku 
   (pokud používáte PLU, tak prvně zadáte cenu a pak a PLU)
  • Cena se tak automaticky přidá k položce

 2. Zadávání při prodeji ve verzi PLUS/Položkový prodej:
  • Vyberete položku a aplikace Vás automaticky vyzve k zadání ceny
  • Položka se poté načte na účet i se zadanou cenou