Skip to main content

Správa položek

Tisk objednávek do kuchyně/bar

Tisk objednávek může být konfigurován pro použití s jednou nebo více tiskárnami. Je možné využít ...

Odtěžování surovin/skladu

Rychlý postup Založte si novou surovinu, ze které chcete odečítat ze skladu. Ideálne doporučuje...

Skupinová dlaždice/položka pro rychlý výběr

Funkce seskupování položek slouží k jednoduchému sloučení podobných produktů pod jedno tlačítko. ...

Váhový EAN – proměnlivý kód

Vážený / váhový EAN umožňuje pokladnímu systému načíst složený kód produktu a váhy. Používá se s...

PLU - rychlé kódy zboží

Aplikace KASA FIK umožňuje prodej přes PLU (zkratka anglického price look-up code, „kód pro dohle...

Organizace položek a třídění

Pořadí položek v kategoriích V Nastavení > Pokladna > Řazení položek si můžete zvolit vých...

Zboží na skupiny

Aplikace KASA FIK umožňuje tzv. prodej na skupiny/oddělení. Používá se v případě, že máte velké m...

Odpis zboží / evidence skladu / počáteční stav skladu

U konkrétního zboží lze vézt jeho stav na skladu. Stav daného zboží se mění buď jeho prodejem neb...

Prodej zboží s proměnlivou cenou *

Pokud prodáváte zboží či službu, která má proměnlivou cenu, je možnost tuto cenu zadat, až při vý...

Rychlé poznámky a varianty

Rychlé poznámky při prodeji jsou ideálním nástrojem jak rozšířit informace o přidávané položce pr...

Používání čárového kódu EAN

Podpora více EAN u položky V některých případech, kdy vedete stajný produkt pod různýmy čárovými...

Prodej poukázek

 Více informací o evidenci poukázek EET: Informace o metodice a evidenci v kontextu EET naleznete...

Prodej zboží osvobozené od daně § 52 až 62

Pokud obchodník prodává některou se služeb nebo výrobků, spadající pod paragrafy zákona § 52 až 6...

Prodej obalů

KASA FIK Pokladna umožňuje evidenci a prodej obalů v souladu s EET. Zálohy na obaly a jejich vrác...

Prodej zboží v různých koncových cenách A,B,C

Pokladna umožňuje prodej ve 3 cenových skupinách A, B, C a prodej za nákupní ceny.  Zapnutí funk...

Linkované PLU - prodej další položky automaticky

Při prodeji můžete v některých případech přidat automaticky na účet další položku pomocí funkce L...

Přidání nové položky do ceníku

Položky se spravují v ceníku přímo na pokladně nebo je lze spravovat online v Backoffice. Na hl...

Vážené zboží

V případně prodeje zboží na váhu lze nastavit položku aby došlo k přepočtu ceny na jednotku.  V ...

Prodej za rozdílné ceny

Často se setkáváme se situací, kdy restaurace chce prodávat za rozdílné ceny pro rozvoz nebo zamě...