Skip to main content

Jak restartovat aplikaci

Aplikace na zařízeních Android běží, jen když jsou v popředí. Na pozadí jsou uspány a konzumují minimum zdrojů. Aplikace KASA FIK je navíc přizpůsobena na běh v pozadí, aby se zlepšila výdrž baterie a tak neprovádí žádné akce.

Kroky jak restartovat aplikaci

  1. Otevřete aplikaci KASA FIK
  2. Tlačítkem zpět na spodní černé liště se postupně dostanete o krok zpět
  3. Klepejte na tlačítko zpět až do té doby, než se aplikace zcela uzavře

Jak restartovat zařízení ORANGE

  1. Zmáčkněte tlačítko POWER (z boku/vpravo nahoře)
  2. Na obrazovce se objeví možnost Restart nebo Power Off (vypnout)

Jak restartovat zařízení ORANGE pokud nereaguje

  1. Podržte zapínací tlačítko 20s, zařízení se následně restartuje.