Skip to main content

Automatické nastavení tisku

Aplikace disponuje automatickým nastavením tiskárny. Nastavení se provede při otevření aplikace. Automatické nastavení se týká pouze následujících tiskáren:

  • OKPrint (USB)
  • PTP-II (Bluetooth)
  • RTP02 (Bluetooth)
  • Ronta RP58
  • Ronta RP80
  • KASA FIK ORANGE
  • KASA FIK HIT
  • KASA FIK HIT XL
  • KASA FIK PROFIK 

Jak automatické nastavení funguje

Pokud v systému není žádná tiskárna, aplikace ji automaticky přidá na seznam. Pokud chcete přidat jinou tiskárnu, která není na seznamu, musíte ji ručně nastavit v nastavení aplikace. Po úspěšném nastavení se na spodní části obrazovky zobrazí potvrzení o provedené akci.