Skip to main content

Nastavení zaměstnanců - přístupová práva

Pro bezpečný přístup a zajištění ochrany dat aplikace vyžaduje po každém uživateli přístupový PIN. Aplikace umožňuje zavést více uživatelů pod jedním zařízením a jednoduše mezi uživateli/zaměstnanci přepínat.

Při instalaci aplikace je automaticky založen uživatel Admin, kterého nelze smazat. Uživatel Admin má maximální práva pro všechny operace se zařízením. Základní PIN jsou 4 nuly "0000", lze jej v nastavení účtu změnit.

 • V ZAMĚSTNANCI si můžete zobrazit přehled všech zaměstnanců a přidat nového uživatele.
 • Každý uživatel/zaměstnanec používá své nastavení
 • Přepínání uživatelů probíhá na hlavní obrazovce v horní části tlačítkem ZMĚNIT.

Zapnutí možnosti více uživatelů


Zapnutí-možnosti-více-uživatelů.gif

 

Uživatelská práva / Přístupová práva

Pokud chcete, aby vaši zaměstnanci měli jen omezený přístup a nemohli tak zasahovat do nastavení aplikace, je možnost nastavení práv každého zaměstnance, který se bude přihlašovat pod svým přihlašovacím pinem.
Stejně, tak pokud chcete mít nastavení chráněna před cizím nebo nechtěným upravením, je dobré mít kompletní přístup do aplikace pod jiným pinem, než pod kterým zařízení běžně používáte. 
V základu je možnost prodávat a vytvářet účtenky. 


Funkce, které jsou omezeny a je možnost k nim povolit přístup:
 • Povolit správu uživatelů   - možnost upravovat a přidávat účty uživatelů
 • Povolit přidávat/měnit položky   - možnost dělat úpravy v ceníku aplikace
 • Povolit zobrazení přehledu tržeb  
 • Povolit zobrazení historie účtenek
 • Povolit zobrazení aktuálního stavu pokladny
 • Povolit stornovat účtenky
 • Povolit změny/storno v uložených položkách
 • Povolit změnu nastavení
 • Povolit naskladnění
 • Povolit poskytnout slevy
 • Testovací účet

Při výběru PINu dbejte na to, aby ideálně nezačínal stejně, jako někoho jiného. Např. kdyby měl jeden uživatel PIN 1234 a druhý 12345, načtete vždy jen prvního uživatele s pinem 1234.

 

Nastavení nové uživatele a přidělení práv

Nastavení-noveho-uzivatele-a-prav.gif

 

Přihlášení jako jiný uživatel
Přihlášení-jako-jiný-uživatel.gif