Skip to main content

Váhový EAN – proměnlivý kód


Vážený / váhový EAN umožňuje pokladnímu systému načíst složený kód produktu a váhy. Používá se standard EAN-13, který obsahuje vždy 13 číslic.

  • Prefix – indikuje, že se jedná o čárový kód reprezentující váhu. Pro tyto účely je vyhrazeno 21, 25, 26, 27, 28, 29. Čárové kódy s těmito prefixy budou přepočítávány na váhu
  • Kód – zboží se zadává k položce ve Správě položek
  • Váha – doplňuje váha, v gramech
  • Kontrolní číslice se nepoužívají (jsou ignorovány)

Jak se počítá váha na gramy vs kg

Čárový kód na štítku obsahuje váhu reprezentovanou v základních jednotkách (gramech).

  1. Pokud je položka nastavena s jednotkou gramy, nebude se provádět přepočet. Na účtence bude uvedeno např. 174g
  2. Pokud je položka nastavena jako kg provede se přepočet na základní jednotku kg. Na účtence bude 0,174kg

Cena se použije jako jednotková, která je uvedena u položky.

Jak nastavit kód zboží u položky:

  1. U položky, vložte do pole EAN13 v následujícím formátu: 2100060000000 (Na obrázku krok A)
  2. V záložce ceny zvolte, že se jedná o Vážené zboží (Na obrázku krok C)

TIP: Volitelně můžete použít tlačítko s váhou. 2ByczKj9WU5a5sy3-vaha-button.png V okně vyplníte buď kód zboží (např. dle obrázku kód zboží je 6) nebo naskenujete čtečkou celý čárový kód ze stávajícího štítku. Tím dojde ke správnému vyplnění EAN13 (Na obrázku krok B)

KASA FIK podporuje načítání proměnlivých čárových kódů od verze 1.130