Skip to main content

Při tisku nevyjede celá účtenka a část zůstává v tiskárně

Každá tiskárna může vyžadovat různá nastavení pro ořezání nebo posunutí papíru během tisku. V aplikaci KASA FIK, pod Nastavením, vyberte konkrétní tiskárnu a vložte požadovaný počet řádků v poli "odsazení stránky". Tímto nastavením lze upravit posun papíru během tisku účtenky. Optimální hodnota se pohybuje mezi 3 a 8 řádky v závislosti na typu tiskárny.