Skip to main content

Zaokrouhlování

Ve výchozím nastavení se neprovádí zaokrouhlení. Pokud chcete výslednou částku na účtu zaokrouhlit, lze přidat na účet automaticky vypočítané zaokrouhlení. Zaokrouhlení se používá matematické, tzn. 0,5 se zaokrouhlí nahoru. Zaokrouhluje se celý účet, jednotlivé položky jsou zaokrouhleny na 2 desetinná místa.

Jak nastavit zaokrouhlení

  1. V nastavení pokladny vyberte možnost "Chování a vzhled".
  2. V sekci "Zakrouhlování" vyberte možnost "Přidat položku zaokrouhlení"

Na každé účtence bude vedena nová položka Zaokrouhlení

Platby kartou nejsou zaokrouhleny díky regulaci bank.