Skip to main content

Zaokrouhlování

Ve výchozím nastavení se neprovádí zaokrouhlení. Pokud chcete výslednou částku na účtu zaokrouhlit, lze přidat na účet automaticky vypočítané zaokrouhlení. Zaokrouhlení se používá matematické, tzn. 0,5 se zaokrouhlí nahoru. Zaokrouhluje se celý účet, jednotlivé položky jsou zaokrouhleny na 2 desetinná místa.

Částka základu daně je zaokrouhledna na 3 desetinná místa pro přesnější výpočet.

Jak nastavit zaokrouhlení

  • V Nastavení - Chování a vzhled pokladny - Vyberte volbu Přidat položku zaokrouhlení
  • Následně na každé účtence bude vedena nová položka Zaokrouhlení

Konečná částka bude zaokrouhledna matematicky na celé koruny