Skip to main content

Řešení chyby tisku - tiskárna netiskne nebo tiskne špatně

Tiskárna netiskne vůbec

Pro stolní zařízení HIT s kolébkovým vypínačem vypněte zařízení a počkejte 10 sekund, než ho znovu zapnete. Po spuštění by tiskárna měla být funkční. Před zapnutím ujistěte se, že přepínač pod obrazovkou je v poloze ON.

IMG_20230502_143426.jpg

Tiskárna tiskne směs náhodných nečitelných znaků

Zkuste zařízení úplně vypnout, takže ho vyjmete ze zásuvky po dobu 10 sekund, poté ho opět zapněte. Po restartování by měla být tiskárna plně funkční.

Z tiskárny vyjíždí pří tisku prázdný papír

Pokud máte problémy s tiskem, může být příčinou špatně vložený kotouček. Termocitlivý kotouček musí být vložen správnou stranou směrem ke tiskové hlavě. Je důležité si uvědomit, že kotouček je termocitlivý pouze na jedné straně, na druhé straně není. Pokud tiskárna nevytiskne účtenku správně, zkuste kotouček otočit v tiskárně.

Zkušební tisk

Pokud chcete zkontrolovat funkčnost vaší tiskárny, můžete použít funkci zkušebního tisku. Tato funkce je k dispozici u většiny tiskáren pro pokladny.

  1. Pokud máte tiskárnu s kolébkovým vypínačem, vypněte tiskárnu a držte tlačítko "feed" po dobu zapnutí.
  2. Tiskárna by měla následně vytisknout zkušební stránku po ulovnění tlačítka feed
  3. Pokud máte externí tiskárnu, vypněte ji kolébkovým vypínačem a při zapnutí držte tlačítko "feed" po dobu 2 sekund. Po uvolnění tlačítka "feed" tiskárna vytiskne zkušební stránku.