Nastavení terminálů - mobilních číšníků

Pokladny mohou být propojeny společně do jedné sítě tak, že sdílejí informace o objednávkách, otevřených stolech a účtech zákazníků.

Funkce je dostupná pouze v tarifu PREMIUM

Princip propojení pokladen v síti

Jedna z pokladen na provozovně se přepne do režimu SQL Server. Následně ostatní pokladny přistupují k datům uloženým na primární pokladně (serveru) a ukládají data na jedno místo. Klienti (nebo-li terminály) musejí mít dostupné připojení a nefungují, pokud není dostupné připojení na hlavní pokladnu.

Omezení

Terminologie

Nastavení pokladen

  1. Jakoukoliv pokladnu můžete přepnout do režimu SQL serveru v Nastavení - Expertní Nastavení - Režim provozu SQL změnte na SQL režim server
  2. Na terminálech, které se mají připojovat k hlavní pokladně zvolte SQL režim klient/terminál
  3. Na terminálech zadejte IP adresu v Nastavení - Expertní Nastavení - Adresa SQL serveru ve formátu tcp://xxx.xxx.xxx.xx - například tcp://192.168.1.22
  4. Následně ukončete pokladní aplikaci a znovu otevřete

Sdílení dat

Po správném nastavení cené sítě pokladen všechny pokladny sdíli data o účtenkách/objenávkách. Aplikace nesdílí informace o položkách, cenách, ani kategoriích. Je to z důvodu zrychlení celého používání aplikace. Z tohoto důvodu je nutné v případě změny položek/cen provést ruční synchronizaci na všechna zařízení.

Jsou sdíleny pouze informace otevřených objednávkách a vystavených účtenkách.

Nastavení tisku

Řazení tisku se nastavuje zvlášť na hlavní pokladně i terminálech. Terminály mohou tisknout účtenky přímo u své tiskárně nebo na tiskárně v kuchyni nebo hlavní síťové tiskárně.


Revision #13
Created 31 October 2019 13:24:24 by Admin
Updated 14 September 2021 13:29:15 by Admin