Skip to main content

Změna jazyku aplikace

Jazyk aplikace je automaticky zvolen dle jazyka celého zařízení. Změnu jazyka zařízení lze provést v osobním nastavení zařízení Android. V hlavním menu zařízení otevřete nabídku Nastavení  a v části Systém zvolte volbu Jazyk a zadávání.​ Stiskněte na možnost jazyk a z nabízeného seznamu vyberte požadovaný jazyk.

Podporované jazyky

  • Angličtina (výchozí)
  • Čeština
  • Polština
  • Slovenština
  • Vietnamština
  • Španělština
  • Indonéština
  • Ruština
  • Zjednodušená čínština