Skip to main content

REST API

Data z pokladen jsou pravidelně synchronizována do cloudu a zpřístupněna přes REST API.

API je v současné době poskytováno v omezeném režimu. Do budoucna plánujeme expiraci autorizačního tokenu. Pokud chcete získávat kontinuáně data a synchronizovat systémy doporučujeme používat Webhooky. Jedná se o efektivnější způsob.

Autorizace požadavku

Autorizace probíhá pomocí API Tokenu, který naleznete v Backoffice - Nastavení - Systém.

 • Autorizační klíč je v hlavičce Authorization: A|xxxxx
curl 'https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/data/reports/generic/order_history' \
 -H 'Accept: application/json' \
 -H 'Authorization: A|kLgT.........' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 --data-raw '{"date_start":1639436400000,"date_end":1642028399999,"timezone":"Europe/Prague","id_cash_register":953221254382092,"id_shop":492696696397774}' \

Konvence

 • Časy jsou reprezentovány v unix timestamp v millisekundách. Např. 1639436400000
 • Monetární hodnoty (tržba, cena, atd) jsou vždy celé číslo, vynásobené 1000. Např. cena 23.50 je v JSON dokumentu jako 23500.
 • Autorizační token nemá expiraci, ale do budoucna plánujeme že token bude muset být vyměněn za nový
 • Do User Agent prosím vložte svoji identifikaci případně kontakt, abychom měli kontakt na vývojáře

GET products

Vrací JSON Array se seznamem produktů. Položky které jsou smazané, mají nastaveno _visible = false

https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/data/products/list

CURL příklad

curl 'https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/data/products/list' \
-H 'Authorization: A|......'
Odpověď
[
 {
  "unit": 0,
  "date_updated": 1641499263724,
  "attributes_bitmask": 8208,
  "__price_matrix_model": {
   "date_starts": 1640070857424,
   "unit_price_base_tax_incl": 550,
   "unit_price_regular_tax_excl": 454546,
   "unit_price_c_tax_excl": 0,
   "credits_deduct": 0,
   "hour_bitmask": 0,
   "points_deduct": 0,
   "reduction_amount_a_tax_excl": 0,
   "id_exec_rule": 0,
   "id_product": 6555921856010421,
   "unit_price_b_tax_excl": 0,
   "dow_bitmask": 0,
   "price_bitmask": 0,
   "unit_price_base_tax_excl": 454.5455,
   "id_shop": 0,
   "currency": "CZK",
   "unit_price_a_tax_excl": 454546,
   "id": 6555922259744395,
   "id_warehouse": 953221254427235,
   "_t": "product_price_matrix",
   "_v": 1641499263728
  },
  "condition_type": 0,
  "name": "Cesta",
  "id_category": 5723345161520367,
  "node_sort": -6680027574804497000,
  "inventory_management": false,
  "id": 6555921856010421,
  "id_shop": 0,
  "color": 0,
  "visible": true,
  "tax_pst_rate": 1.21,
  "item_type": 0,
  "icon_code": 0,
  "quantity_minimal": 1,
  "quantity_multiple": 1,
  "id_c": 100084,
  "_t": "products",
  "_v": 1641499263746
 }
]

GET product_price_matrix

Ceny k produktům. Je nutné napárovat pomocí id_product

https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/data/product_price_matrix/list

GET categories

Vrací JSON Array se seznamem kategorií

https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/data/categories/list

GET orders

Vrací seznam účtenek, seřazené od nejnovějších po nejstarší. Je nutné poskytnout ID objektu orders, od kterého se vrací záznamy.

https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/data/orders/list?version_start=0&id_start=6619280915435403

GET order_details

Vrací položky účtenek

https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/data/order_details/list?version_start=0&id_start=6619280915435403

POST warehouse_status

Aktuální stav skladu. Je nutné zaslat JSON request s id_warehouse který určuje ID skladu, pro který chcete report.

curl 'https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/data/reports/generic/warehouse_status' \
 -H 'Accept: application/json' \
 -H 'Authorization: A|....' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 --data-raw '{"id_warehouse":953221250000000}'
Odpověď
{
 "data": [
  {
   "id_c": 100084,
   "id_warehouse": 953221254427235,
   "wname": "WAREHOUSE MAIN 21",
   "id_product": 5128991459121170,
   "pname": "Aperol",
   "cname": null,
   "id_category": 4933809643652539,
   "barcode": null,
   "ean13": null,
   "unit": 0,
   "qty_cnt": 1,
   "qty_sum": 3,
   "qty_avg": 3,
   "date_updated": 1641489385000,
   "pp_avg": 10000,
   "pp_unit": 10000
  },
  {
   "id_c": 100084,
   "id_warehouse": 953221254427235,
   "wname": "WAREHOUSE MAIN 21",
   "id_product": 4305305643161675,
   "pname": "01.Vstup 8225",
   "cname": "ACesty",
   "id_category": 5723345161520367,
   "barcode": null,
   "ean13": null,
   "unit": 0,
   "qty_cnt": 1,
   "qty_sum": 6,
   "qty_avg": 6,
   "date_updated": 1642004221000,
   "pp_avg": 100000,
   "pp_unit": 100000
  }
 ],
 "source": "query"
}