Skip to main content

REST API

Data z pokladen jsou pravidelně synchronizována do cloudu a zpřístupněna přes REST API.

API je v současné době poskytováno v omezeném režimu. Do budoucna plánujeme expiraci autorizačního tokenu. Pokud chcete získávat kontinuáně data a synchronizovat systémy doporučujeme používat Webhooky. Jedná se o efektivnější způsob.

Autorizace požadavku

Autorizace probíhá pomocí API Tokenu, který naleznete v Backoffice - Nastavení - Systém.

 • Autorizační klíč je v HTTP hlavičce Authorization: A|xxxxx
curl 'https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/data/reports/generic/order_history' \
 -H 'Accept: application/json' \
 -H 'Authorization: A|kLgT.........' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 --data-raw '{"date_start":1639436400000,"date_end":1642028399999,"timezone":"Europe/Prague","id_cash_register":953221254382092,"id_shop":492696696397774}' \

Konvence

 • Časy jsou reprezentovány v unix timestamp v millisekundách. Např. 1639436400000
 • Monetární hodnoty (tržba, cena, atd) jsou vždy celé číslo, vynásobené 1000. Např. cena 23.50 je v JSON dokumentu jako 23500.
 • Autorizační token nemá expiraci, ale do budoucna plánujeme že token bude muset být vyměněn za nový
 • Do User Agent prosím vložte svoji identifikaci případně kontakt, abychom měli kontakt na vývojáře
 • Pokud navrácený objekt obsahuje položku, která začíná na __ tak se jedná o tzv. hydrataci - objekt je automaticky obohacen o child objekty, aby vývojář nemusel provádět další dotazy na API.

Společné pole

 • id_c - globální ID zákazníka
 • _v - verze objektu
 • _d - indikuje jestli byl záznam označen jako smazaný
 • _t - název tabulky
 • pgx - složený interní primární klíč - ignorujte
 • pole s prefixem date_ jsou čas v millisekundách
 • pole s prefixem id_ jsou odkazy na záznam v jiné tabulce. Např id_shop odkazuje na id obchodu.

GET products

Vrací JSON Array se seznamem produktů. Položky které jsou smazané, mají nastaveno _visible = false

https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/data/products/list

CURL příklad

curl 'https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/data/products/list' \
-H 'Authorization: A|......'
Odpověď
[
 {
  "unit": 0,
  "date_updated": 1641499263724,
  "attributes_bitmask": 8208,
  "__price_matrix_model": {
   "date_starts": 1640070857424,
   "unit_price_base_tax_incl": 550,
   "unit_price_regular_tax_excl": 454546,
   "unit_price_c_tax_excl": 0,
   "credits_deduct": 0,
   "hour_bitmask": 0,
   "points_deduct": 0,
   "reduction_amount_a_tax_excl": 0,
   "id_exec_rule": 0,
   "id_product": 6555921856010421,
   "unit_price_b_tax_excl": 0,
   "dow_bitmask": 0,
   "price_bitmask": 0,
   "unit_price_base_tax_excl": 454.5455,
   "id_shop": 0,
   "currency": "CZK",
   "unit_price_a_tax_excl": 454546,
   "id": 6555922259744395,
   "id_warehouse": 953221254427235,
   "_t": "product_price_matrix",
   "_v": 1641499263728
  },
  "condition_type": 0,
  "name": "Cesta",
  "id_category": 5723345161520367,
  "node_sort": -6680027574804497000,
  "inventory_management": false,
  "id": 6555921856010421,
  "id_shop": 0,
  "color": 0,
  "visible": true,
  "tax_pst_rate": 1.21,
  "item_type": 0,
  "icon_code": 0,
  "quantity_minimal": 1,
  "quantity_multiple": 1,
  "id_c": 111111,
  "_t": "products",
  "_v": 1641499263746
 }
]

GET product_price_matrix

Ceny k produktům. Je nutné napárovat pomocí id_product

https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/data/product_price_matrix/list
Odpověď
[
 {
  "currency": "CZK",
  "unit_price_base_tax_excl": 30,
  "id_warehouse": 4438373662962620,
  "_d": 1,
  "dow_bitmask": 0,
  "credits_deduct": 0,
  "hour_bitmask": 0,
  "unit_price_base_tax_incl": 30,
  "id_product": 4438453021022482,
  "unit_price_regular_tax_excl": 30000,
  "points_deduct": 0,
  "date_starts": 1575450836824,
  "price_bitmask": 0,
  "_t": "product_price_matrix",
  "unit_price_a_tax_excl": 30000,
  "_v": 1633950008092,
  "id": 4438454091814580,
  "reduction_amount_a_tax_excl": 0,
  "id_shop": 0,
  "id_c": 1141932
  }
 ]

GET categories

Seznam kategorií v hiearchické struktuře

https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/data/categories/list
Odpověď
[
 {
  "visible": true,
  "_d": 0,
  "name": "Cakes >",
  "category_bitmask": 0,
  "icon_code": 5,
  "node_sort": 5000000,
  "id_category_sort_after": 0,
  "_t": "categories",
  "_v": 1672597351272,
  "id_category_parent": 0,
  "id": 1,
  "id_shop": 0,
  "color": 17,
  "id_c": 111111,
  "children": [
   {
    "visible": false,
    "name": "test",
    "category_bitmask": 0,
    "margin_minimal_rate": null,
    "icon_code": 4,
    "node_sort": 5000000,
    "id_category_sort_after": 0,
    "_t": "categories",
    "_v": 1640029337604,
    "id_category_parent": 1,
    "id": 1067887041152062,
    "id_shop": 0,
    "margin": null,
    "color": 5,
    "tags": null,
    "id_c": 111111,
    "children": []
   }
  ]
 }
]

GET shops

Seznam poboček (shops)

https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/data/shops/list
Odpověď
[
 {
  "visible": true,
  "currency": "CZK",
  "_d": 0,
  "name": "Shop 83",
  "location_name": "City 44",
  "_t": "shops",
  "_v": 1677240349376,
  "id": 492696696391111,
  "bitmask": 0,
  "id_c": 111111
 }
]

GET cash_registers

Seznam poboček. Více o struktuře a závislosti na obchodech v manuálu zde.

https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/data/cash_registers/list
Odpověď
[
 {
  "visible": true,
  "name": "Point of Sale 233",
  "location_name": "Brno",
  "_t": "cash_registers",
  "_v": 1640802641284,
  "cash_register_type": 11,
  "id": 49269669639111,
  "id_shop": 492696696397774,
  "bitmask": 0,
  "id_c": 11111
 }
]

GET orders

Vrací seznam účtenek (JSON Array), seřazené od nejnovějších po nejstarší.

Stránkování od ID objednávky {id_order}:

Je nutné poskytnout primární ID objektu (id_start) z kolekce orders, od kterého se vrací záznamy. Pokud potřebujete výchozí id_order zavolejte si /orders/latest/{id_cash_register} a pokračujte od ID se seznamu.

https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/data/orders/list?version_start=0&id_start={id_order}

Poslední objednávky z konkrétní pokladny:

https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/data/orders/latest/{id_cash_register}
Odpověď
[
 {
  "total_discounts_tax_excl": 0,
  "currency": "CZK",
  "pgx": "1141932:orders:4438373662917304",
  "total_points": 0,
  "id_employee": 0,
  "date_closed": 1642005467495,
  "total_credits": 0,
  "id_payment": 222,
  "total_paid_tax_excl": 50000,
  "total_shipping_tax_excl": 0,
  "total_tax_service": 0,
  "total_paid_real": 50000,
  "conversion_rate": 1,
  "_u_dyn": 1642005490213,
  "total_discounts_tax_incl": 0,
  "geohash": "u2ugrgc",
  "date_collected": 1642005467495,
  "total_tip": 0,
  "id_cash_register": 4438373662917304,
  "id": 6619285123010267,
  "dine_in": true,
  "id_shop": 4438373662924485,
  "total_products": 1,
  "total_tax_gst": 0,
  "total_profit_tax_excl": 0,
  "order_serial_number": 130,
  "summary": "1x Pure bar",
  "id_park_location": 0,
  "total_wrapping_tax_incl": 0,
  "_d": 0,
  "total_tax_eco": 0,
  "total_tax_pst": 0,
  "total_shipping_tax_incl": 0,
  "id_employee_served": 0,
  "date_paid": 1642005467185,
  "id_shift": 6618245790277082,
  "total_profit_tax_incl": 0,
  "date_tax_reported": 1642005467495,
  "_t": "orders",
  "total_paid_tax_incl": 50000,
  "_v": 1642005467521,
  "total_wrapping_tax_excl": 0,
  "total_tax_luxury": 0,
  "invoice_number": 202012274,
  "id_c": 1141932
  }
 ]

GET order_details

Vrací položky účtenek. Jedná se  o child kolekci objektu orders.

https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/data/order_details/list?version_start=0&id_start={id_order_details}

POST warehouse_status

Aktuální stav skladu. Je nutné zaslat JSON request s id_warehouse který určuje ID skladu, pro který chcete report.

curl 'https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/data/reports/generic/warehouse_status' \
 -H 'Accept: application/json' \
 -H 'Authorization: A|....' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 --data-raw '{"id_warehouse":953221250000000}'
Odpověď
{
 "data": [
  {
   "id_c": 111111,
   "id_warehouse": 953221254427235,
   "wname": "WAREHOUSE MAIN 21",
   "id_product": 5128991459121170,
   "pname": "Aperol",
   "cname": null,
   "id_category": 4933809643652539,
   "barcode": null,
   "ean13": null,
   "unit": 0,
   "qty_cnt": 1,
   "qty_sum": 3,
   "qty_avg": 3,
   "date_updated": 1641489385000,
   "pp_avg": 10000,
   "pp_unit": 10000
  },
  {
   "id_c": 111111,
   "id_warehouse": 953221254427235,
   "wname": "WAREHOUSE MAIN 21",
   "id_product": 4305305643161675,
   "pname": "01.Vstup 8225",
   "cname": "ACesty",
   "id_category": 5723345161520367,
   "barcode": null,
   "ean13": null,
   "unit": 0,
   "qty_cnt": 1,
   "qty_sum": 6,
   "qty_avg": 6,
   "date_updated": 1642004221000,
   "pp_avg": 100000,
   "pp_unit": 100000
  }
 ],
 "source": "query"
}