Skip to main content

Jak vyfiltrovat data z portálu EET

Data, které lze exportovat z portálu Finanční spávy často obsahuji duplicity, které je nutné vyfiltrovat. 

Pozor, nelze jen filtrovat na základě sloupce prvni_zaslani  - to může způsobit nepřesné součty. Účtenka může být odeslána několikrát a dokonce finanční správa nemusí mít žádný záznam o prvním zaslání.

Postup:

  • Importujte CSV do tabulkového procesoru - oddělovač je středník
  • Setřiďte sloupce podle čísla účtenky (porad_cis)
  • Vytovřte nový sloupec a aplikujte funkci, ktera odstraní duplicity na základně sloupce bkp. Přiklad použité funkce:
    • =IF(Y2=Y1,1,0)
  • Následně použijte filtr sloupce na základě nově vytvořeného sloupce, na hodnotu 0