Skip to main content

Načtení QR kódu faktury při prodeji

Pomocí načtení fakturačního QR kódu z faktury můžete jednoduše předvyplnit účtenku (prodejku) v pokladně se všemi náležitostmi, vč. rozepsané DPH, úhrady faktury, čísla faktury i poznámky.

Aplikace podporuje načtené platebních a fakturačních QR kódů ve formátech SID 1.0 a SPD 1.0. Popis specifikace je definován na stránkách http://qr-faktura.cz/popis-formatu

Jak načíst QR kód

Aplikace načte QR kód pomocí zabudované kamery (v mobilech a tabletech) nebo můžete použít 2D USB čtečku kódů připojenou k zařízení.

V případě použití 2D USB externí čtečky stačí kód načíst

V režimu KLASIK:

  • Pri prodeji v režimu KLASIK zvolte volbu Načíst kód kamerou
  • Následně načtený kód předvyplní účtenku a můžete dále pokračovat v prodeji
  • Volitelně si můžete nastavit funkční klávesu, která obsluze zjednoduší načtení

V režimu PLUS:

Funkce je dostupná ve verzi 1.168-beta70