Skip to main content

Tiskárna netiskne česky s diakritikou

Pro tyto případy doporučujeme nastavit tisk v rastrovém režimu. Veškerý text je vykreslen jako obrázek v aplikaci a přenesen jako obrázek přímo do tiskárny. To nám umožňuje tisk v češtině i na tiskárnách, které diakritiku přímo nepodporují.

Nastavení – Tiskárny – zvolte tiskárnu a zapněte možnost tisku v rastrovém režimu