Skip to main content

Data & synchronizace

Pokladní aplikace KASA FIK podporuje synchronizaci dat poklad. zařízení s backoffice (webovým rozhraním). V rámci synchronizace putují oběma směry data týkající se např. položek, kategorií a skladů. Ze zařízení se pak do backoffice přenáší data o prodejích - účtenky, přehledy směn apod.

 

 

Kdy se data odesílají na EET

 • EET účtenka se zasílá na systém finanční správy okamžitě
 • Nedojde-li k odeslání v daném okamžiku, aplikace se znovu pokouší v intervalech odeslat EET data znovu

Kdy se data odesílají do Backoffice

 • Jakmile se provede změna v databázi aplikace, přibližně do 15s se aplikace pokouší odeslat data
 • Při každém spuštění aplikace se provede kontrola a pokus o odeslání neodeslaných dat
 • Při uzavření pokladny aplikace opětovně nahraje data z aktuálně uzavřené směny
 • Jednou za 6-12h se aplikace pokusí znovu odeslat neodeslaná data do Backoffice automaticky

Synchronizace účtenek a uzávěrek

Po vytvoření účtenky se ihned automaticky odesílá do Backoffice. Pokud je v době přijetí dat Backoffice dané pokladny otevřen a pokud jsou oznámení webové stránky v prohlížeči povolena, zobrazí se notifikace prohlížeče o nové účtence. Následně se účtenka objeví v nabídce "Historie účtenek" a také je započtena do přehledů v nabídce "Portál".

Podobně jsou synchronizována data o směnách, které lze nalézt v Backoffice pod nabídkou "Přehledy uzávěrek". Po otevření pokladny (v pokladní aplikaci nabídka Pokladna") se odesílají údaje o otevření směny. Zbylá data jsou pak nahrána po uzavření pokladny.

Synchronizace položek a kategorií

Jednou ze základních funkcí je synchronizace položek, která probíhá oběma směry. Pro správné fungování této funkce je potřeba mít povolenou synchronizaci v Nastavení -> Data a synchronizace.

Základním principem synchronizace položek je to, že změna udělaná na jednom místě se projeví i na místě druhém. Data tedy mohou putovat dvěma směry.

 1. Backoffice -> Pokladní zařízení
  V případě, že jsou provedeny změny položek přes webové rozhraní, změny se projeví i na zařízení. Týká se to změn cen, názvu položky, její kategorie apod. a mazání/vytváření nových. Tyto změny se v zařízení projeví po tom, co se v Ceníku (nachází se v hl. menu) v pravém horním rohu klikne na 3 tečky a zvolí se Synchronizace s BackOffice.
 2. Pokladní zařízení -> Backoffice
  Stejně tak i úpravy položek provedené v zařízení se po uložení nahrají do Backoffice. Následná synchronizace ceníku na jiném zařízení pod stejným účtem si pak nahraje položky s těmito provedenými úpravami.

Omezení synchronizace položek

Pokud používáte více pokladen pod jedním email účtem a chcete, aby každá pokladna zobrazovala jiné položky lze to možné docílit nastavením Omezení synchronizace.

 1. V Nastavení - Data a Synchronizace klepněte na Omezit synchronizaci položek
 2. Na jedné pokladně si nastavte štítek, např. pokl1
 3. Na druhém zařízení si nastavte štítek jiný, např. pokl2
 4. Při založení položky pak následně použijte štítek, odpovídající pokladně na které chcete položku zobrazit
Práce se štítky u položek
 • Při vytváření nové položky se štítek automaticky vloží podle nastavení dané pokladny
 • Změny štítků lze provádět i v Backoffice
 • Pokud chcete, aby položka byla vidět na všech pokladnách i při nastavení filtrů, nastavte 2 štítky k položce. Např. pokl1 tak i pokl2

mMPWo7NKzwdWAvf1-Screenshot_1528451787.png

Funkční klávesa pro ruční synchronizaci

Pro pohodlnější přístup k synchronizaci dat můžete přidat funkční klávesu přímo do rozhraní pokladny.