Skip to main content

Nastavení prodeje v pověření

Prodej v pověření umožňuje hlásit tržbu za jiný daňový subjekt. Subjekt A, jehož certifikát je nastaven v pokladně může některé účtenky hlásit za subjekt B. K tomu nepotřebuje certifikát subjektu B. Prodej v pověření je dostupný jen  v placených verzích KLASIK a PLUS. Prodej v pověření lze aplikovat vždy na celý účet a ne na jednotlivé položky. Je také nutné, aby oba subjekty bylo buď plátci DPH nebo ne. Ale nelze to zamněňovat.

Jak nastavit prodej v pověření

 1. V Nastavení – Elektronická evidence tržeb – zapněte volbu Individuální položky v pověření
 2. Je nutné mít zapnuté Funkční klávesy v Nastavení – Funkce – Funkční klávesy
 3. V režimu prodej KLASIK poté podržte funkční oranžové tlačítko
 4. V otevřeném okně nastave název tlačítka (např. FIRMA1)
 5. Do Text/Hodnota/PLU zadejte DIČ subjektu, za který chcete hlásit tržby
 6. V možnostech tohoto tlačítka nastavte, že se jedná o Prodej v pověření

Jak hlásit tržbu za jiný subjekt

 1. Namarkujte položky jako obvykle
 2. Klepněte na tlačítko odpovídající prodeji v pověření (FIRMA1)
 3. Na spodní části obrazovky se zobrazí, že DIČ bylo přiřazeno
 4. Na finální účtence bude vytištěna informace o prodeji v pověření a účtenka při odesílání bude odeslána v tomto režimu

Jak nastavit prodej v pověření pro kombinaci plátce / neplátce

Pokud je prodávající neplátce DPH a prodává v pověření za plátce je nutné nastavit následující:

 1. Přepněte pokladnu do režimu plátce DPH
 2. U položek, které prodává neplátce nastavte sazbu DPH 0%
 3. U položek, které jsou prodávány v zastoupení nastavte platnou sazbu DPH, např. 21%

Při prodeji tak položky budou odesílány bez DPH a pokud se vybere položka v zastoupení, bude správně hlášeno DPH.