Skip to main content

Používání čárového kódu EAN

Podpora více EAN u položky

V některých případech, kdy vedete stajný produkt pod různýmy čárovými kódy lze přiřadit k položce více EAN kódů. Stačí při zadání odělit kódy čárkou. Zadejte více EAN kódů do pole PLU. Samotné pole EAN vyžaduje striktně 13 číslic, proto je vhodnější zadat kódy do PLU pole.

Aplikace podporuje maximálně 10 různých EAN kódů v jedné položce, oddělené čárkou. Celý řádek nesmí přesáhnout délku 255 znaků.

Např. správně nastavený EAN může vypadat:

 

Se2B90alwMMkFCAw-Screenshot_1541434879.png