Skip to main content

Propojení na informačním systémem (web integrace)

Aplikace KASA FIK umožňuje dynamicky integrovat webové aplikace zákazníka pomocí integrovaného tlačítka nebo funkční klávesy. Propojení je ideální pro přenos objednávek z eshopu nebo účetních systémů přímo do aplikace.

Funkce je dostupná pouze s licencí PREMIUM

custom-button.gif

Princip funkce - workflow

 • Uživateli se zobrazí nové nastavitelné tlačítko na hlavní obrazovce
 • Po klepnutí na tlačítko se načte webová aplikace, která je plně pod kontrolou zákazníka
 • Ve webové aplikace může být umístěno tlačítko, které po kliknutí přenese uživatele zpět do aplikace a vyplní automaticky účtenku
 • KASA FIK provede zaúčtování EET případně platbu kartou
 • Integraci lze nastavit i na funkční klávesu při prodeji
 • Informace o vystavení účtenek lze získat přes Webhook API

Ukázková stránka

Vytvořili jsme ukázkovou stránku, ve které můžete vidět funkce, které lze využít při práci v aplikaci a návrtatu hodnot.

Příklad poskytnutých parametrů v URL:

partner_code=XXXXX&utm_source=app-com.eetterminal.pos&utm_medium=app&utm_campaign=fik-integration&app_flavor=fik&app_version=1.181-beta12-debug&app_version_code=181&app_lang=cs&shop_id=848428671200000&cash_register_id=2044577243700000&shift_id=5132358187320000
Query String poskytnutý při volání URL
 • partner_code - Partnerský kód, pokud je nastaven
 • utm_source - Google UTM měřící kód. Hodnota "app-com.eetterminal.pos"
 • utm_medium - Google UTM měřící kód. Hodnota "app"
 • utm_campaign- Google UTM měřící kód. Hodnota "fik-integration"
 • app_flavor - Typ aplikace- Hodnota "fik"
 • app_version - Textový popis verze aplikace. Např. 1.180-beta1
 • app_version_code - Kód verze aplikace např. 180
 • app_lang - Jazyk, ve kterém je nastavena aplikace (cs pro češtinu)
 • global_customer_id - Globální ID zákazníka
 • shop_id - ID pobočky
 • cash_register_id - ID pokladny
 • shift_id - ID současné směny - Hodnota 0 pro uzavřenou směnu
 • employee_id - ID aktuálně přihlášeného zaměstnance. Hodnota 0 pokud není nikdo přihlášen
 • user_email - Email pod kterým je evidována pokladna

Specifikace integrace

Aplikace načte uživatetem přednastavené URL, které obohatí o Query String s dalšími parametry. Rozšíří Javascript funkce o interface window.FikApiInterface který obsahuje metody použitelné k propojení nativní Android aplikace s webovou.

if (window.FikApiInterface){
  window.FikApiInterface.logError('heyho'); // log error message to android console
  window.FikApiInterface.logInfo('heyho'); // log info message to android console
  window.FikApiInterface.setTitle(document.title); // sets title of the window
  window.FikApiInterface.showToast('heyho'); // shows small toast notification
  // window.FikApiInterface.finish(); // Will close the window without any result
  // window.FikApiInterface.finishWithReceipt(JSON.stringify(obj)); // return back to the app with receipt data
} else {
 // Not loaded within Fik Webapp container
}

Návrat účtenky do aplikace

Zavolejte metodu window.FikApiInterface.finishWithReceipt(JSON.stringify(obj)) s následujícim JSON objektem:

{
 "invoice_number": 20130001, // optional, will be generated if not provided
 "note": "strestt", // optional
 "items": [
  {
   "plu": "203", // optional
   "note": "Item optional note" // optional
   "name": "Item number 203",
   "price_without_vat": 112.0,
   "quantity": 1.0,
   "vat_rate": 1.21
  }
 ]
}

Poznámky k poskytovanému objektu:

 • Hodnota musí být JSON.stringify(), protože Web integrace neumožňuje přenášet objekty. 
 • Pokud je vše v pořádku, aplikace uzavře integraci a přenese uživatele do režimu vystavení účtenky
 • Pokud nebude vyplněná hodnota invoice_number aplikace vygeneruje standarně podle číselné řady (doporučené)
 • DPH je v desetinném formátu, tedy 1.21, 1.10, 1.00 - nevyplňujte, pokud se jedná o neplátce

Nastavení expirace a vliv na cache (expire)

Webová integrace respektuje správné nastavení cache hlavičky pro ukládání do paměti prohlížeče. Nastavíte-li správné Expire v HTTP hlavičce, bude se respektovat.

Aplikace má také podporu pro ukládání databází a Webstorage.