Skip to main content

Výpočet jednotkových cen u DPH - vysvětlení

Výpočet celkové ceny z jednotkové a počtu kusů může způsobovat rozdíly při práci s velkými čísly nebo uzávěrkami. Návod popisuje smysl výpočtu v aplikace a proč pokladna počítá s již zaokrouhohlenými doklady.

Cílem u pokladny je zobrazit požadovanou celkovou cenu pro zákazníka s DPH. Pokladna tedy vypočítá základ daně z ceny s DPH. Tato praxe je běžná pro maloobchod, i když velkoobchody mohou mít s použitým výpočtem problém. V takových případech doporučujeme přepnout pokladnu do velkoobchodního režimu a vycházet z cen bez DPH. Může ale nastat situace, kdy konečná cena bude např. 179.99 apod.

Z dokumentace digitálního formátu ISDOC pro el. faktury

Toto pravidlo řeší vztah řádkových položek jednotková cena (JC), počet kusů (PK) a celková cena (CC). Na řádku nemusí platit, že JC*PK=CC. Důležitá pro další zpracování je pouze celková cena. Situace, na které je dobře vidět, kdy problém nastane, je prodej velkého počtu kusů o malé jednotkové ceně. Například pokud bychom vycházeli z nepatrné jednotkové ceny jednoho špendlíku, která je uložena technicky na nějaký počet desetinných míst, tu pak násobili počtem kusů v krabici (např. deset tisíc kusů) tak můžeme v celkové ceně dostat velmi veliký rozdíl. A protože v reálném světě se prostě krabice špendlíků prodává za celkovou cenu a nikdo neřeší jednotkovou cenu jednoho špendlíku, tak se tohoto pravidla drží i ISDOC. Jednotková cena na řádku sice existuje, protože je to zákonná povinná položka daňového dokladu, ale její obsah je uložen na tolik desetinných míst, na kolik stačí daný výpočetní systém. Neboli může se stát, že v konkrétním mezním případě nesouhlasí rovnice JC*PK=CC. V tom případě má přednost a do dalších výpočtů postupuje celková cena. Další související věcí je zaokrouhlování v případě vizuálního zobrazení faktury, což typicky provádějí aplikace typu ISDOC Reader. Tyto aplikace jsou zodpovědné za vizuální stránku faktury, takže i kdyby tam emitující systém uložil jednotkovou cenu s vysokou přesností (např. „11.25531246654“), tak aby tento řádek vypadal graficky rozumně v porovnání s ostatními řádky, musí se před zobrazením zaokrouhlit a opět dojde k porušení rovnice JC*PK=CC.

odkaz na dokumentaci ISDOC

Příklad výpočtu DPH u více kusů

Základ bez DPH 15 % DPH Celkem s 15% DPH
1ks vejce 5,22 0,78 6,00
1 účtenka, 1 000ks vajec 5 217,39 782,61 6 000,00

Tento výpočet bude na pokladně správný a účtenka bude správně zaokrouhlouhlena na 2 desetinná čísla, matematicky (0,5 nahoru).

Příklad sumarizace v přehledu tržeb

Pokud použijeme příklad z horní tabulky a vystavíme 1 000 účtenek, každou s jedním vejcem, tak dojde k situaci, kdy pokladna sečte účtenky a základ daně dohromady z již zaokrouhlené částky na 2 desetinná čísla. Vychází ze základu daně 5,22 protože je to částka uvedená na dokladu pro zákazníka.


Základ bez DPH 15 % DPH Celkem s 15% DPH
1ks vejce 5,22 0,78 6,00
1 000 účtenek po 1ks vajec 5 220,0 780,00 6 000,00
Výpočet ze základu daně 5 220,0 783,00 6 003,00