Skip to main content

1.169

  • Automatické mazání starých uzávěrek a souborů
  • Kontrola na expiraci certifikátu 60 dnů před skončením platnosti
  • Editor položek umožňuje měnit pořadí podle interního Drag/Drop ID