KASA FIK Pokladna

Informace týkající se pokladen KASA FIK

Úvod

Základní informace a nastavení EET

Nastavení aplikace pro eTržby (EET) a nahrání certifikátu

Získání certifikátu Zajistěte si přístupové údaje do systému Finanční správy na Finančním úřadě...

Povinné údaje pro nastavení EET

Do aplikace je nutné nastavit následující údaje: Podpisový certifikát ve formátu .p12 DIČ i pr...

Získání ID provozovny pro nastavení EET

ID provozovny pro nastavení v aplikaci naleznete na portálu Finanční správy. První provozovna má ...

Jak získám podpisový certifikát pro EET

Certifikát lze získat na portálu Finanční správy na adrese http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idp...

Ověření napojení na Finanční správu

Po nahrání potřebných certifikátů ve formátu .p12 a nastavení EET si můžete vyzkoušet správné nas...

Prodej položek nepodléhajícím režimu EET

Ministersto financí může na některé položky, účtenky nebo provozy udělit vyjímu z evidence EET. Z...

Co znamená ostrý a ověřovací režim

Ověřovací režim Dostupný od listopadu 2016 k určený vyzkoušení Elektronické evidence tržeb. Ode...

Co vše se odesílá na finanční správu

Elektronická evidence tržeb je pro evidenci tržeb. Není nutné evidovat položky, pokud obchodník n...

Co musí obsahovat EET účtenka – náležitosti

Náležitosti EET účtenky   fiskální identifikační kód FIK daňové identifikační číslo podnikate...

Provoz pokladny v offline režímu bez Internetu

Aplikace KASA FIK podporuje provoz zcela bez připojení k Internetu. Data jsou ukládána přímo na z...

Proč aplikace netiskne povinné DIČ dle zákona

Automatický tisk DIČ není funkcí aplikace. Uživatel má možnost zadat DIČ a jiné kontaktní údaje d...

Jak stornovat účtenku / opravy v EET

Storno je naprosto běžná účetní operace v denní praxi. Může se stát mnoho případů, kdy obchodník ...

Tisk DIČ na účtence

S účinností od 1. března 2018 nemusí být na účtence uvedeno daňové identifikační číslo (DIČ) popl...

Jak je velká datová zpráva pro EET

Datová náročnost EET je velmi malá. Jedna účtenka je přibližně 2-3kB plus k tomu připočíst cca 2-...

Prodej poukázek, záloh, slevy, stravenky a výběr kaucí s EET

Kauce Kauce je peněžitá jistota, která se hradí např. při půjčení sportovního vybavení, pro př...

Aktualizace certifikátů EET

Certifikát Finanční správy pro EET má platnost 3 roky od data vystavení. Nový certifikát lze nahr...

Nastavení pokladny

Výběr pokladny – nahrazení a vytvoření nové

KASA FIK umožňuje mít více pokladen vedených pod jedním uživatelským účtem. Pokud se přihlasíte j...

Aktivace zkušební verze KASA FIK PLUS

Uživatelům umožňujeme vyzkoušet si všechny funkce aplikace ve verzi PLUS. Zkušební verze je posky...

Data & synchronizace

Pokladní aplikace KASA FIK podporuje synchronizaci dat poklad. zařízení s backoffice (webovým roz...

Změna jazyku aplikace

Jazyk aplikace je automaticky zvolen dle jazyka celého zařízení. Změnu jazyka zařízení lze provés...

Měny a konverze

V této sekci nastavení máte možnost změnit výchozí měnu, ve které bude primárně pokladna pracovat...

Nastavení plátce DPH

Pokladna pracuje jak v režimu pro plátce i neplátce DPH. Z neplátce DPH se dá pak bezproblémově p...

Nastavení skladu

Sklady slouží k vedení základní evidence o skladových zásobách na provozovně. Pro správnou funkci...

Prodej komisního zboží pro EET

Koho se týká: Bazary a zastavárny, kteří jsou plátci DPH a přijímají platbu hotově nebo šekem. Me...

Nastavení vlastního formátu čísla účtenek (číslování účtenek)

Program KASA FIK umožňuje obchodníkům nastavit si svůj preferovaný formát účtenek v Nastavení – C...

Zvláštní režim pro prodej použitého zboží

Zvláštní režim vychází z § 90 Zákona o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. V případě prodeje dle ...

Prodej s evidencí zákazníka s pozdějším zůčtováním

 Aplikace KASA FIK umožňuje evidenci zákazníků u každé účtenky a poskytuje data pro následné zůčt...

Zaokrouhlení

Ve výchozím nastavení se neprovádí zaokrouhlení. Pokud chcete výslednou částku na účtu zaokrouhli...

Platební metody - způsob platby (faktura, stravenka atd.)

Aplikace eviduje u každé účtenky i jednotlivé položky způsob, jakým byla provedena úhrada. To se ...

Vyvolávací systém objednávek

Vyvolávací systém umožňuje obsluze vyvolat připravenou objednávku nebo čekajícího zákazníka přímo...

Nastavení terminálů - mobilních číšníků

Pokladny mohou být propojeny společně do jedné sítě tak, že sdílejí informace o objednávkách, ote...

Vyvolávací bezdrátový pager systém

Vyvolávací bezdrátový pager systém je systém založený na bezdrátových přijímačích, tvaru menšího ...

Kreditní účet zákazníka (online)

Pokladna umožňuje vést evidenci kreditu (peněženky) pro každého zákazníka online s možnosti sdíle...

Kreditní účet zákazníka (lokální)

V aplikaci KASA FIK lze evidovat kreditní účet se stavem peněžních prostředků u každého zákazníka...

Nastavení zaměstnanců - přístupová práva

Pro bezpečný přístup a zajištění ochrany dat aplikace vyžaduje po každém uživateli přístupový PIN...

Prodej s evidencí spotřební daně

Funkce vyžaduje licenci PREMIUM. Verze aplikace od 1.177 Nastavení podpory spotřební daně Ve a...

Vyžadovat klasifikaci prodeje

Pokud si přejete mít rozděleny prodeje podle typu v denních/směnových přehledech podle skupiny (k...

Režim prodeje Cestovní služba **

Prodej doplňků, příplatků a přísad

Přidávání položek lze rozšířit o vyzvání obsluhy k přidání doplňků, příplatků a přísad při prodej...

Ovládání pokladny

Práce se směnami - otevření,uzavření

Začátek směny Klikněte na   Objeví se vstupní pole pro zadání částky. Zde zadejte částku, kterou...

Evidence pokladního příjmu a výdeje

Pokud potřebujete do kasy přidat peníze, nebo je naopak vybrat, využijte evidenci pokladního příj...

Vystavení dodacího listu bez EET

Aplikaci KASA FIK lze využít i pro vystavení dodacích listů při předání zboží. Chování Dodacích ...

Proč nemohu zcela vymazat účtenku

Kompletní smazání účtenky není v účetnictví možné. Program se chová tak, jak ukládá zákon o účetn...

Nastavení prodeje v EUR a hlásit CZK na FS

Dle EET se tržby hlásí zásadně v českých korunách. Proto je nutné prodej evidovat v CZK. KASA FIK...

Nastavení prodeje v pověření

Prodej v pověření umožňuje hlásit tržbu za jiný daňový subjekt. Subjekt A, jehož certifikát je na...

Otevření pokladní zásuvky bez prodeje

V případě, že chcete otevřít pokladní zásuvku v době mimo prodej, klepněte na hlavní obrazovce ap...

Změna ceny při prodeji a slevy

Pokladní aplikace KASA FIK umožňuje při prodeji měnit ceny několika způsoby: Manuální změna ceny...

Prodej v Bitcoin

Funkce prodeje Bitcoin byla z aplikace odstraněna a nahrazena platbou Litecoin Aplikace umožňuje...

Funkční klávesy

Funkční klávesy (F1, F2, F3...) slouží pro nastavení konkrétních funkcí pod tlačítka vedle kalkul...

PLUS: Rozdělení účtu/objednávky

Pokladní aplikace KASA FIK umožňuje rozdělovat položky účtenky/objednávky a s oddělenými položkam...

PLUS: Přesun účtu na jiný stůl

V rámci mapy stolů lze účty (objednávky) jednoduše přesouvat mezi stoly, aby např. jejich umístěn...

PLUS: Používání databáze zákazníků **

Používání Pagerů a objednávek na vyvolávání **

Práce se čtečkou čárových kódů

Jak připojit Bluetooth čtečku čárových kódů SC001 Oproti USB čtečce, která se připojí kabelem a ...

Naskladnění a vyskladnění prodejem

Naskladnit položky lze jednoduše pomocí funkce Naskladnit/Vyskladnit prodejem. V Aplikaci přide...

Nastavení mapy stolů

Objednávky mohou být uloženy pro pozdější vyvolání, doplnění a změny. Tato praxe se běžné používá...

PLUS: Zákaznický systém**

Docházka

Docházka slouží k evidenci příchodu a odchodu zaměstnanců. Zaměstnanec se přihlašuje svým PINem a...

Zobrazení a tisk uzávěrek pokladny

Přehledy tržeb jsou dostupné přímo v aplikaci. Na hlavní obrazovce zvolte Přehledy. V horní části...

Historie účtenek - storno, zaslání na e-mail, znovuvytištění

Do historie účtenek přejdete kliknutím na ikonku hodin/kulaté šipky v hlavní nabídce aplikace (vi...

PLUS: Sloučení účtu **

Načtení QR kódu faktury při prodeji

Pomocí načtení fakturačního QR kódu z faktury můžete jednoduše předvyplnit účtenku (prodejku) v p...

Práce se sklady

Vedení skladů umožňuje vést průběžnou evidenci stavu skladů pro jednotlivé položky nebo suroviny....

Práce s otevřenými objednávkami / mapa stolů *

Návod na nastavení mapy stolů

Prodej v režimu přenesená daňová povinnost (přenesené DPH)

Pokladna umožňuje realizovat prodej v režimu přenesené daňové povinnosti, tzv. Reverse charge. F...

Prodej s rozlišením DPH v režimu s sebou

Pro plátce DPH, kteří potřebují prodávat za různé daňové sazby s přihlédnutím jestli se jedná o k...

Prodej v Litecoin kryptoměně

Pokladna umožňuje nejen evidovat platby podle různého způsobu platby, ale i zobrazovat QR kód pro...

Správa položek

Tisk objednávek do kuchyně/bar

Tisk objedávek do kuchyně nebo na bar lze nastavit na jednu a více tiskáren. Tisknoutje možné jak...

Odtěžování surovin/skladu

Rychlý postup Založte si novou surovinu, ze které chcete odečítat ze skladu. Ideálne doporučuje...

Skupinová dlaždice/položka pro rychlý výběr

Funkce seskupování položek slouží k jednoduchému sloučení podobných produktů pod jedno tlačítko. ...

Váhový EAN – proměnlivý kód

Vážený / váhový EAN umožňuje pokladnímu systému načíst složený kód produktu a váhy. Používá se s...

PLU - rychlé kódy zboží

Aplikace KASA FIK umožňuje prodej přes PLU (zkratka anglického price look-up code, „kód pro dohle...

Organizace položek a třídění

Pořadí položek v kategoriích V Nastavení > Pokladna > Řazení položek si můžete zvolit vých...

Zboží na skupiny

Aplikace KASA FIK umožňuje tzv. prodej na skupiny/oddělení. Používá se v případě, že máte velké m...

Odpis zboží / evidence skladu / počáteční stav skladu

U konkrétního zboží lze vézt jeho stav na skladu. Stav daného zboží se mění buď jeho prodejem neb...

Prodej zboží s proměnlivou cenou *

Pokud prodáváte zboží či službu, která má proměnlivou cenu, je možnost tuto cenu zadat, až při vý...

Rychlé poznámky a varianty

Rychlé poznámky při prodeji jsou ideálním nástrojem jak rozšířit informace o přidávané položce pr...

Používání čárového kódu EAN

  Podpora více EAN u položky V některých případech, kdy vedete stajný produkt pod různýmy čárov...

Prodej poukázek

 Více informací o evidenci poukázek EET: Informace o metodice a evidenci v kontextu EET naleznete...

Prodej zboží osvobozené od daně § 52 až 62

Pokud obchodník prodává některou se služeb nebo výrobků, spadající pod paragrafy zákona § 52 až 6...

Prodej obalů

KASA FIK Pokladna umožňuje evidenci a prodej obalů v souladu s EET. Zálohy na obaly a jejich vrác...

Prodej zboží v různých koncových cenách A,B,C **

Linkované PLU - prodej další položky automaticky

Při prodeji můžete v některých případech přidat automaticky na účet další položku pomocí funkce L...

Přidání nové položky do ceníku

Položky se spravují v ceníku přímo na pokladně nebo je lze spravovat online v Backoffice. Na hl...

Vážené zboží

V případně prodeje zboží na váhu lze nastavit položku aby došlo k přepočtu ceny na jednotku.  V ...

Tisk

Informace ohledně nastavení tisku, tiskáren a řešení problému s tiskem

Nastavení tisku

Ověření funkčnosti tiskárny Ujistěte se, zda je tiskárna zapojena do sítě (nebo má nabitý aku...

Automatické nastavení tisku

Aplikace disponuje automatickým nastavením tiskárny. Nastavení se provede při otevření aplikace. ...

Tiskárna netiskne česky s diakritikou

Pro tyto případy doporučujeme nastavit tisk v rastrovém režimu. Veškerý text je vykreslen jako ob...

Tiskárna neposune dostatečně papír při tisku účtenky

Každá tiskárna má různou délku řezu papíru. Doporučujeme tedy zvolit odsunutí v nastavení tak, ab...

Při tisku nevyjede celá účtenka a část zůstává v tiskárně

Každá tiskárna má rozdílné nastavení, kolik potřebuje k ořezu nebo posunutí papíru. V aplikaci KA...

Na účtence se na začátku tisknou řádky, které tam nepatří

Na některých zařézeních s připojenou Bluetooth tiskárnou narážíme občas na problém, kdy účetenka...

Parametry tiskárny Xprinter XP T58 / Bluetooth

V Nastavení – tiskárny – přidejte Bluetooth tiskárnu V nastavení tiskárny se ujistěte, že mát...

Jak vyresetovat tiskárnu XPrinter

Někdy se samovolně může stát, že tiskárna XPrinter se přepne do činského režimu. Pokud tiskárna ...

Spárování tiskárny Zonerich AB-330M

Ověřte si, že tiskárna je ve vypnutém stavu (Nesvítí žádná LED) Podržte tlačítko POWER min. 3 ...

Spárování tiskárny SEIKO RP-D10

Zapněte tiskárnu Na zadní straně zmáčkněte malé miktro tlačítko na 5 vteřin V nastavení Androi...

Parametry nastavení tiskáren Rongta

V Nastavení – tiskárny – přidejte USB tiskárnu Rongta RP80 Bodů na řádek 576 Počet znaků n...

Řešení častých situací

Mám certifikát ve formátu .crt, nemůžu ho nahrát

Bohužel jste si již stáhnul kopii certifikátu bez privátního klíče. Tento soubor nelze použít. Do...

Účtenka neobsahuje FIK – jak to opravit?

FIK kód se tiskne pouze když účtenka byla řádně zaslána a zaevidována systémem Finanční správy. ...

Heslo zadané k certifikátu není platné nebo se certifikát neuloží

Heslo, které zadáváte k certifikátu je heslo k soukromému klíči k certifikátu, které jste zadali ...

Účtenku s FIKem nelze ověřit na portálu Finanční správy

Pro ověření účtenky na portálu Finanční správy důkladně přepište informace z účtenky. Odkaz na ov...

Chyba: Ověření EET funguje, ale po vystavení účtenky je chyba XML

Vystavení účtenky vykazuje chybu XML formátu. Účtenka neobsahuje FIK kód, pouze PKP. Odeslání z h...

Všechny tržby v přehledech jsou sloučené do 1 dne

Jedná se o standarní režim, pokud nepoužíváte uzávěrky pokladny a pracujete s jednou nekonečnou s...

Výpis z portálu finanční správy vykazuje duplicity

Jedná se o normální stav. Pokud se pokladně nepodaří nahlásit tržbu v časovém limitu, opakuje dok...

Jak restartovat aplikaci

Aplikace na zařízeních Android běží, jen když jsou v popředí. Na pozadí jsou uspány a konzumují m...

Jak zaslat data pro analýzu v případě pochybnosti

Pokud si myslíte, že tržba, účtenka nebo některý z údajů neodpovídá Vašim předpokladům můžete nec...

Přepínání operačního systému na Desk (Pipo)

Zařízení Desk (Pipo) umožňuje přepínat mezi operačními systémy Android a Windows. Je několik mo...

Chybně nastavený email v pokladně

Pokud se email vrací zpět jako nedoručený, je uživateli zobrazena zpráva aby ověřil platnost svéh...

Přechod na nový účetní rok

Při přechodu na nový účetní rok (často 1.1. následujícího roku), je nutné změnit pořadové číslo ú...

Aplikace vyžaduje OTP heslo - kde ho získám

Pokud po Vás aplikace vyžaduje OTP heslo při přihlášení, tak to znamená, že máte starší verzi apl...

Práce s daty - Import/Export

Pokročilá údržba

Terminál myPOS

Bluetooth platební terminál SumUp

Změny ve verzi

Popis změn v každé vyané verzi aplikace

Přechod od jiného poskytovatele systému

Platební terminály

API propojení a integrace

Search Results