Skip to main content

KASA FIK Pokladna

Informace týkající se pokladen KASA FIK

Úvod

Základní informace a nastavení

Nastavení pokladny

Nahrazení, přenos a vytvoření nové pokladny

KASA FIK umožňuje mít více pokladen vedených pod jedním uživatelským účtem. Pokud se přihlasíte j...

Aktivace zkušební verze KASA FIK

Uživatelům umožňujeme vyzkoušet si všechny funkce aplikace ve verzi PLUS. Zkušební verze je posky...

Data & synchronizace

Pokladní aplikace KASA FIK podporuje synchronizaci dat poklad. zařízení s backoffice (webovým roz...

Změna jazyku aplikace

Jazyk aplikace je automaticky zvolen dle jazyka celého zařízení. Změnu jazyka zařízení lze provés...

Měny a konverze

V této sekci nastavení máte možnost vybrat a změnit výchozí měnu, ve které bude pokladna primárně...

Nastavení plátce DPH

Pokladna pracuje jak v režimu pro plátce i neplátce DPH. Z neplátce DPH se dá pak bezproblémově p...

Nastavení skladu

Sklady slouží k vedení základní evidence o skladových zásobách na provozovně. Pro správnou funkci...

Prodej komisního zboží

Koho se týká: Bazary a zastavárny, kteří jsou plátci DPH a přijímají platbu hotově nebo šekem. Me...

Nastavení vlastního formátu čísla účtenek (číslování účtenek)

Program KASA FIK umožňuje obchodníkům nastavit si svůj preferovaný formát účtenek v Nastavení – C...

Zvláštní režim pro prodej použitého zboží

Zvláštní režim vychází z § 90 Zákona o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. V případě prodeje dle ...

Prodej s evidencí zákazníka s pozdějším zůčtováním

 Aplikace KASA FIK umožňuje evidenci zákazníků u každé účtenky a poskytuje data pro následné zůčt...

Zaokrouhlování

Ve výchozím nastavení se neprovádí zaokrouhlení. Pokud chcete výslednou částku na účtu zaokrouhli...

Platební metody - způsob platby (faktura, stravenka atd.)

Aplikace eviduje u každé účtenky i jednotlivé položky způsob, jakým byla provedena úhrada. To se ...

Vyvolávací systém objednávek

Vyvolávací systém umožňuje obsluze vyvolat připravenou objednávku nebo čekajícího zákazníka přímo...

Nastavení terminálů - mobilních číšníků

Pokladny mohou být propojeny společně do jedné sítě tak, že sdílejí informace o objednávkách, ote...

Vyvolávací bezdrátový pager systém

Vyvolávací bezdrátový pager systém je systém založený na bezdrátových přijímačích, tvaru menšího ...

Kreditní účet zákazníka (online)

Pokladna umožňuje vést evidenci kreditu (peněženky) pro každého zákazníka online s možnosti sdíle...

Kreditní účet zákazníka (lokální)

V aplikaci KASA FIK lze evidovat kreditní účet se stavem peněžních prostředků u každého zákazníka...

Nastavení zaměstnanců - přístupová práva

Pro bezpečný přístup a zajištění ochrany dat aplikace vyžaduje po každém uživateli přístupový PIN...

Prodej s evidencí spotřební daně

Funkce vyžaduje licenci PREMIUM. Verze aplikace od 1.177 Nastavení podpory spotřební daně Ve a...

Klasifikace prodeje

Pokud si přejete mít rozděleny prodeje podle typu v denních/směnových přehledech podle skupiny (k...

Prodej doplňků, příplatků a přísad

Přidávání položek lze rozšířit o vyzvání obsluhy k přidání doplňků, příplatků a přísad při prodej...

Struktura menu Nastavení

Firemní údaje IČO DIČ Název firmy Typ provozu Tel. číslo PSČ provozovny Země Chování ...

Zákaznický učet - sbírání bodů

Body v pokladní aplikaci jsou skvělým nástrojem pro budování loajality zákazníků. Mohou být použi...

Nastavení počtu sloupců s položkami

Podle velikosti displeje si můžete nastavit kolik sloupců s položkami chcete zobrazovat při prode...

Ovládání pokladny

Práce se směnami - otevření,uzavření

Začátek směny Klikněte na   Objeví se vstupní pole pro zadání částky. Zde zadejte částku, kterou...

Evidence pokladního příjmu a výdeje

Pokud potřebujete do kasy přidat peníze, nebo je naopak vybrat, využijte evidenci pokladního příj...

Vystavení dodacího listu bez EET

Aplikaci KASA FIK lze využít i pro vystavení dodacích listů při předání zboží. Chování Dodacích ...

Proč nemohu zcela vymazat účtenku

Kompletní smazání účtenky není v účetnictví možné. Program se chová tak, jak ukládá zákon o účetn...

Nastavení prodeje v EUR a hlásit CZK na FS

Dle EET se tržby hlásí zásadně v českých korunách. Proto je nutné prodej evidovat v CZK. KASA FIK...

Nastavení prodeje v pověření

Prodej v pověření umožňuje hlásit tržbu za jiný daňový subjekt. Subjekt A, jehož certifikát je na...

Otevření pokladní zásuvky bez prodeje

V případě, že chcete otevřít pokladní zásuvku v době mimo prodej, klepněte na hlavní obrazovce ap...

Změna ceny při prodeji a slevy

Pokladní aplikace KASA FIK umožňuje při prodeji měnit ceny několika způsoby: Manuální změna ceny...

Prodej v Bitcoin

Funkce prodeje Bitcoin byla z aplikace odstraněna a nahrazena platbou Litecoin - připravujeme pod...

Funkční klávesy

Funkční klávesy (F1, F2, F3...) slouží pro nastavení konkrétních funkcí pod tlačítka vedle kalkul...

Rozdělení účtu/objednávky

Pokladní systém KASA FIK poskytuje flexibilní nástroj pro manipulaci s položkami na účtence či v ...

PLUS: Přesun účtu na jiný stůl

V rámci mapy stolů lze účty (objednávky) jednoduše přesouvat mezi stoly, aby např. jejich umístěn...

PLUS: Používání databáze zákazníků **

Používání Pagerů a objednávek na vyvolávání **

Práce se čtečkou čárových kódů

Jak připojit Bluetooth čtečku čárových kódů SC001 Oproti USB čtečce, která se připojí kabelem a ...

Naskladnění a vyskladnění prodejem

Naskladnit položky lze jednoduše pomocí funkce Naskladnit/Vyskladnit prodejem. V Aplikaci přide...

Nastavení mapy stolů

Objednávky mohou být uloženy pro pozdější vyvolání, doplnění a změny. Tato praxe se běžné používá...

PLUS: Zákaznický systém**

Docházka

Docházka slouží k evidenci příchodu a odchodu zaměstnanců. Zaměstnanec se přihlašuje svým PINem a...

Přehledy tržeb

Přehledy tržeb jsou dostupné přímo v aplikaci. Na hlavní obrazovce zvolte Přehledy. V horní části...

Historie účtenek - storno, zaslání na e-mail, znovuvytištění

Do historie účtenek přejdete kliknutím na ikonku hodin/kulaté šipky v hlavní nabídce aplikace (vi...

PLUS: Sloučení účtu **

Načtení QR kódu faktury při prodeji

Pomocí načtení fakturačního QR kódu z faktury můžete jednoduše předvyplnit účtenku (prodejku) v p...

Práce se sklady

Vedení skladů umožňuje vést průběžnou evidenci stavu skladů pro jednotlivé položky nebo suroviny....

Práce s otevřenými objednávkami / mapa stolů *

Návod na nastavení mapy stolů

Prodej v režimu přenesená daňová povinnost (přenesené DPH)

Pokladna umožňuje realizovat prodej v režimu přenesené daňové povinnosti, tzv. Reverse charge. F...

Prodej s rozlišením DPH v režimu s sebou

Pro plátce DPH, kteří potřebují prodávat za různé daňové sazby s přihlédnutím jestli se jedná o k...

Prodej v Litecoin kryptoměně

Pokladna umožňuje nejen evidovat platby podle různého způsobu platby, ale i zobrazovat QR kód pro...

Prodej tiskovin PNS

Podpora načítání kódu PNS je dostupná v licenci PLUS nebo PREMIUM Pokladna podporuje načítání čá...

Správa položek

Tisk objednávek do kuchyně/bar

Tisk objednávek může být konfigurován pro použití s jednou nebo více tiskárnami. Je možné využít ...

Odtěžování surovin/skladu

Rychlý postup Založte si novou surovinu, ze které chcete odečítat ze skladu. Ideálne doporučuje...

Skupinová dlaždice/položka pro rychlý výběr

Funkce seskupování položek slouží k jednoduchému sloučení podobných produktů pod jedno tlačítko. ...

Váhový EAN – proměnlivý kód

Vážený / váhový EAN umožňuje pokladnímu systému načíst složený kód produktu a váhy. Používá se s...

PLU - rychlé kódy zboží

Aplikace KASA FIK umožňuje prodej přes PLU (zkratka anglického price look-up code, „kód pro dohle...

Organizace položek a třídění

Pořadí položek v kategoriích V Nastavení > Pokladna > Řazení položek si můžete zvolit vých...

Zboží na skupiny

Aplikace KASA FIK umožňuje tzv. prodej na skupiny/oddělení. Používá se v případě, že máte velké m...

Odpis zboží / evidence skladu / počáteční stav skladu

U konkrétního zboží lze vézt jeho stav na skladu. Stav daného zboží se mění buď jeho prodejem neb...

Prodej zboží s proměnlivou cenou *

Pokud prodáváte zboží či službu, která má proměnlivou cenu, je možnost tuto cenu zadat, až při vý...

Rychlé poznámky a varianty

Rychlé poznámky při prodeji jsou ideálním nástrojem jak rozšířit informace o přidávané položce pr...

Používání čárového kódu EAN

Podpora více EAN u položky V některých případech, kdy vedete stajný produkt pod různýmy čárovými...

Prodej poukázek

 Více informací o evidenci poukázek EET: Informace o metodice a evidenci v kontextu EET naleznete...

Prodej zboží osvobozené od daně § 52 až 62

Pokud obchodník prodává některou se služeb nebo výrobků, spadající pod paragrafy zákona § 52 až 6...

Prodej obalů

KASA FIK Pokladna umožňuje evidenci a prodej obalů v souladu s EET. Zálohy na obaly a jejich vrác...

Prodej zboží v různých koncových cenách A,B,C

Pokladna umožňuje prodej ve 3 cenových skupinách A, B, C a prodej za nákupní ceny.  Zapnutí funk...

Linkované PLU - prodej další položky automaticky

Při prodeji můžete v některých případech přidat automaticky na účet další položku pomocí funkce L...

Přidání nové položky do ceníku

Položky se spravují v ceníku přímo na pokladně nebo je lze spravovat online v Backoffice. Na hl...

Vážené zboží

V případně prodeje zboží na váhu lze nastavit položku aby došlo k přepočtu ceny na jednotku.  V ...

Prodej za rozdílné ceny

Často se setkáváme se situací, kdy restaurace chce prodávat za rozdílné ceny pro rozvoz nebo zamě...

Tisk

Informace ohledně nastavení tisku, tiskáren a řešení problému s tiskem

Nastavení tisku

Ověření funkčnosti tiskárny Ujistěte se, zda je tiskárna zapojena do sítě (nebo má nabitý aku...

Automatické nastavení tisku

Aplikace disponuje automatickým nastavením tiskárny. Nastavení se provede při otevření aplikace. ...

Tiskárna netiskne česky s diakritikou

Pro tyto případy doporučujeme nastavit tisk v rastrovém režimu. Veškerý text je vykreslen jako ob...

Tiskárna neposune dostatečně papír při tisku účtenky

Každá tiskárna má různou délku řezu papíru. Doporučujeme tedy zvolit odsunutí v nastavení tak, ab...

Při tisku nevyjede celá účtenka a část zůstává v tiskárně

Každá tiskárna může vyžadovat různá nastavení pro ořezání nebo posunutí papíru během tisku. V apl...

Na účtence se na začátku tisknou řádky, které tam nepatří

Na některých zařézeních s připojenou Bluetooth tiskárnou narážíme občas na problém, kdy účetenka...

Parametry tiskárny Xprinter XP T58 / Bluetooth

V Nastavení – tiskárny – přidejte Bluetooth tiskárnu V nastavení tiskárny se ujistěte, že mát...

Jak vyresetovat tiskárnu XPrinter

Někdy se samovolně může stát, že tiskárna XPrinter se přepne do činského režimu. Pokud tiskárna ...

Spárování tiskárny Zonerich AB-330M

Ověřte si, že tiskárna je ve vypnutém stavu (Nesvítí žádná LED) Podržte tlačítko POWER min. 3 ...

Spárování tiskárny SEIKO RP-D10

Zapněte tiskárnu Na zadní straně zmáčkněte malé miktro tlačítko na 5 vteřin V nastavení Androi...

Parametry nastavení tiskáren Rongta

V Nastavení – tiskárny – přidejte USB tiskárnu Rongta RP80 Bodů na řádek 576 Počet znaků na ...

Řešení chyby tisku - tiskárna netiskne nebo tiskne špatně

Tiskárna netiskne vůbec Pro stolní zařízení HIT s kolébkovým vypínačem vypněte zařízení a počkej...

Tisk QR platebního kódu

Aplikace umožňuje tisk QR Platba platebního kódu na účtence. Více o formátu QR platby naleznete n...

Řešení častých situací

Všechny tržby v přehledech jsou sloučené do 1 dne

Jedná se o standarní režim, pokud nepoužíváte uzávěrky pokladny a pracujete s jednou nekonečnou s...

Jak restartovat aplikaci

Aplikace na zařízeních Android běží, jen když jsou v popředí. Na pozadí jsou uspány a konzumují m...

Jak zaslat data pro analýzu v případě pochybnosti

Pokud si myslíte, že tržba, účtenka nebo některý z údajů neodpovídá Vašim předpokladům můžete nec...

Přepínání operačního systému na Desk (Pipo)

Zařízení Desk (Pipo) umožňuje přepínat mezi operačními systémy Android a Windows. Je několik mo...

Přizpůsobení zobrazování textu

High contrast text (vysoký kontrast) - Pouze pro zařízení Orange Funkce High contrast text (vyso...

Chybně nastavený email v pokladně

Pokud se email vrací zpět jako nedoručený, je uživateli zobrazena zpráva aby ověřil platnost svéh...

Jak zjistím email pod kterým je pokladna registrována

V aplikaci KASA FIK na hlavní obrazovce klepněte na Pomoc a nápověda. Následně na obrazovce uvidí...

Přechod na nový účetní rok

Při přechodu na nový účetní rok (často 1.1. následujícího roku), je nutné změnit pořadové číslo ú...

Aplikace vyžaduje OTP heslo - kde ho získám

Pokud po Vás aplikace vyžaduje OTP heslo při přihlášení, tak to znamená, že máte starší verzi apl...

Jak postupovat při změně IČ na pokladně

Pokladnu lze přenést pod jiné IČ. Chci novou čistou pokladnu bez historie a položek Pokud chcet...

Bluetooth tiskárna netiskne

Na novějších zařízeních Android 11 došlo k vyžadování dodatečného povolení při tisku na Bluetooth...

Změna sazby DPH v roce 2024

Od 1.ledna 2024 dochází ke změně snížené sazby DPH z 15% na 12% a a zrušení sazby 10%. Připravili...

Obnovení smazané kategorie

Pokud jste omylem smazali kategorii ve vašem pokladním systému KASA FIK 8, nezoufejte. Obnovení s...

Povolení aplikace AnyDesk

AnyDesk je jedním z předních nástrojů pro vzdálený přístup a je nezbytný pro naše technické odbor...

Práce s daty - Import/Export

Bluetooth platební terminál SumUp

Změny ve verzi

Popis změn v každé vyané verzi aplikace

1.150

Nová integrace SumUp plateb Oprava zobrazování položek v PLUS, které vyžadují zadání ceny Opra...

1.152 - 1.156

1.156 Nová funkční klávesa "s sebou" Nová kontrola povolení přístupů k zápisu souborů v Nápově...

1.157 - 1.159

1.157, 1.158, 1.159 Expert - nova možnost vymazat před ...  Sledování počtu fiskalizovaných do...

1.160 - 1.161

1.160, 1.161 Změna výchozího stavu u přidání zaokroulovací položky Oprava rozkliknutí uloženýc...

1.162 - 1.167

1.167 Podpora PPEKK 1.166 Aktualizace/Oprava verze API pro zasílání souborů do zařízení Op...

1.168

Vypnuti PPEKK v DEMO rezime Oprava tisku diakritity v textovem rezimu na zarizenich HIT, HIT12,...

1.169

Automatické mazání starých uzávěrek a souborů Kontrola na expiraci certifikátu 60 dnů před skon...

1.170

Nová možnost odpisu ze skladu - Remitenda Integrace POSCOM Android zařízení Při naskladnění se...

1.170 - 1.172

Oprava načítání QR+F kódu Oprava zobrazení seznamu položek v editaci na malých obrazovkách Opr...

1.173 - 1.175

1.176 Oprava výpočtu v SK verzi při vyskoých počtech kusů (tisíce) Přidáno upozornění o odeslá...

1.177

Oprava ukladani města u zakazníka Oprava tisku zaokrouhleni u malých rozdílu (haléře) Oprava v...

1.179 - 1.181

1.180, 1.181 Přehled tržeb DPH nově neobsahuje obraty z účtenek uhrazené formou Dodací list Op...

1.182 - 1.185

1.185 Omezení zvětšení stolu na max 10x Seznam skladů v nastavení se nově načítá online Oprav...

1.186 - 2.18

2.18 Hot fix SumUp a ukončení podpory SumUp na starších zařízeních Poslední verze s podporou ...

2.19 - 3.1

Verze 2.19 - 3.1 jsou dvě publikované větve. Verze 3.x jsou nové verze určeny pro zařízení s Andr...

Přechod od jiného poskytovatele systému

Platební terminály

API propojení a integrace