Skip to main content

Nastavení mapy stolů

Objednávky mohou být uloženy pro pozdější vyvolání, doplnění a změny. Tato praxe se běžné používá v restauračních provozech nebo místech, kde dochází k pozdějšímu zúčtování zákazníků. Například lze mapu stolů použít i v penzionech pro uložení otevřených účtů ubytovaných hostů.

TeAslo9XET6zGd7w-Screenshot-from-2018-04-21-13-12-24.png

Přidání nového stolu

  1. Vpravo nahoře v  roku klepněte na 3 tečky a přepněte mapu stolu do editace zvolením Změny/editace
  2. Aplikace se přepne do režimu editace, a vpravo nahoře se zobrazí tlačítko PLUS (+) - klepněte na tlačítko a tím dojde k přidání stolu do aktuální sekce (plochu).

Přemístění stolu

  1. Ujistěte se, že mapa stolů je přepnuta do režimu editace (Změny/editace v menu)
  2. Podržte pod dobu cca 2s na stolu, který chcete přesunout. Následně přesuňte stůl na ploše na potřebou pozici.

Přidání oddělovačů

Pro logičtější členění a lepší orientaci v mapě stolů lze přidat speciální oddělovače, které mohou rozdělit místnost na různé sekce.

  1. Přidejte stůl
  2. Klepněte na nově vytvořený stůl a z menu vybere grafiku čáry
  3. Čáru můžete zvětšit nastavením odpovídajícího parametru "Zvětšení stolu" - oddělovače lze případně otočit nastavením Otočení v rozsahu 0-360 stupňů.

H5dMNMMRNKx2cz0a-Screenshot-from-2018-04-21-13-24-18.png

 

Funkce je dostupná pouze v licencích PLUS nebo PREMIUM. Využití stránek a více map stolů vyžaduje verzi aplikace 1.150 a novější. Jak nastavit mapy stolů se můžete podívat i na videu zde.