Skip to main content

Prodej v režimu přenesená daňová povinnost (přenesené DPH)

Pokladna umožňuje realizovat prodej v režimu přenesené daňové povinnosti, tzv. Reverse charge.

Funkce je dostupná v licencích KLASIK, PLUS nebo PREMIUM od verze 1.168

Nastavení funkční klávesy

  1. Prodej v režimu přenesené daňové povinnosti se nastavuje pomocí Funkční klávesy - podržte prst nad funkční klávesou a vyberte z možností volbu Přenesená DPH
  2. Následně při prodeji zvolíte funkční klávesu a účtenka bude v režimu přenesené daňové povinnosti

 

screenshot_1583828699.png

Vzor účtenky

screenshot_1583828908.png