Skip to main content

Přepínání operačního systému na Desk (Pipo)


Zařízení Desk (Pipo) umožňuje přepínat mezi operačními systémy Android a Windows.

Je několik možností, jak OS přepínat. Pokud máte spuštěn Windows, lze přejít na Android prostřdnictvím aplikace „WinToAndroid“. Z OS Android je možné přepnutí pomocí „OS SWITCH“ z panelu, který se vysune z oblasti, kde je ukazatel času (viz obrázek níže).

Další možností je vyvolat výběr operačního systému při spuštění zařízení. Toho se docílí tím, že se pro spuštění zařízení krom tlačítka pro zapnutí zároveň drží i tlačítko pro zvýšení hlasitosti, jak je vidět na následujícím obrázku.

Následně vyberete požadovaný operační systém a kliknete na tlačítko s bílou šipkou (viz obr.).