Skip to main content

Změna ceny při prodeji a slevy

Pokladní aplikace KASA FIK umožňuje při prodeji měnit ceny několika způsoby:

Manuální změna ceny u dané položky

Cenu změníme kliknutím na položku na účtu a zadáme novou cenu (je nutné mít v nastavení ceny u položky zaškrtnuto "Povolit změnu ceny při prodeji")

Sleva/přirážka v % na celý účet

  • Lze nastavit slevu/přirážku na všechny položky účtu danou % sazbou
  • Přes šipku vlevo nahoře (KLASIK) případně třemi tečkami vpravo nahoře (PLUS) zvolíme slevu/přirážku na účet
  • Slevu na účet s fixními procenty lze nastavit i pod funkční tlačítko

BIxYKoPuDQBmjV68-zmena_cen_slevy.gif

Sleva na konkrétní položky

  • Podobně jako manuální změnu položky lze nastavit slevu na položku - kliknutím na danou položku se otevře okno, kam zadáme procentuální slevu
  • Slevněná částka je pak uvedena na účtence u položek

Sleva v hodnotě na celý účet - použití voucheru

Přidejte si novou položku, kterou nazveme například "VIP Sleva".

 • Nastavíte fixní slevu v záložce Ceny - použijte zápornou hodnotu, například -500,00
 • V případě, že dopředu nevíte hodnotu slevu, můžete položku můžete označit, že vyžaduje Vyžádat zadání ceny. Pak při prodeji zvolíte nově přidanou položku a aplikace Vás vyzve k zadání hodnoty slevy. Při zadání slevy opět použijte zápornou hodnotu.

screenshot_1577446767.png

Položka s ručním zadání ceny

Pokud potřebujete prodat zboží, u kterého se často mění cena nebo je pokaždé jiná doporučujeme si založit novou položku do ceníku, u které nastavíte Vyžádat zadání ceny. Následně při vybrání položky Vás pokladna vyzve k zadání ceny v momentě prodeje.

Položku si také můžete přidat pomocí funkčních kláves.

Ve správě položky v nastavení ceny lze nastavit, aby nešla na danou položku aplikovat sleva. Možnost se často používá na tabákové výrobky, u kterých není dovoleno poskytovat slevy.