Skip to main content

Tisk DIČ na EET účtence

S účinností od 1. března 2018 nemusí být na účtence uvedeno daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka. A to nejen DIČ poplatníka, který tržby eviduje, ale též DIČ pověřujícího poplatníka. Samotná povinnost zasílat údaj o DIČ datovou zprávou do systému Finanční správy však zůstává zachována. 

Dne 15. prosince 2017 Ústavní soud zrušil § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona, který stanoví povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ), které v případě, že jde o fyzickou osobu, obsahuje jeho rodné číslo. Takové řešení není dostatečně šetrné k právu na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů podle čl. 10 odst. 3 Listiny a neobstojí tak v testu proporcionality (tento závěr je i v souladu s tendencí vyjádřenou v evropských pravidlech pro ochranu osobních údajů, tzv. GDPR).

Zrušení tisku DIČ na EET účtence

Aplikace KASA FIK tiskne DIČ volitelně na účtenkách, a lze jej jednoduše vypnout / změnit v Nastavení – Nastavení Tisku – Tisková hlavička. Změnte si hlavičku dle svých potřeb. Možnost neuvádět DIČ se vztahuje pouze na EET účtenku a ne na daňový doklad. Plátci DPH, kteří vystavují Zjednodušený daňový doklad nebo Daňový doklad nadále svoje DIČ uvádějí.

Rozlišení vydávaných dokladů na pokladním místu

Podnikatel se může setkat s následujícími doklady:

  • EET účtenka – dle Zákona o Elektronické Tržbě
  • Účtenka pro spotřebitele – doklad o zakoupení dle Zákona o ochraně spotřebitele
  • Zjednodušený daňový doklad
  • Daňový doklad

Pro neplátce

  • Neplátce DPH nově dle nálezu Ústavního soudu neuvádí na EET účtence svoje DIČ

Pro plátce DPH

  • Plátce DPH na EET účtence nemusí uvádět svoje DIČ, ale v tom případě se nejedná se však pak ani o Zjednodušený daňový doklad ani Daňový doklad
  • Pokud chcete, aby EET účtenka mohla sloužit současně jako Zjednodušený daňový doklad ani Daňový doklad, je povinnost uvést DIČ plátce na dokladu (účtence), spolu s dalšími náležitostmi.