Skip to main content

Obnovení dat z Online Backoffice

Data jsou automaticky ukládána a archivována v Backoffice. Aplikace umoňuje obnovit data na zařízení až 120 dnů nazpět.

Postup obnovení dat

  1. V Nastavení - Data a Synchronizace zvolte volbu Roční synchronizace
  2. Zaškrtněte volbu "Načíst historii účtenek z Backoffice"
  3. Aplikace následně provede načtení historie a obnoven dat. V případně většího množství účtenek opakujte akci, dokud nedojde k načtení všech historických dat.