Skip to main content

Všechny tržby v přehledech jsou sloučené do 1 dne

Jedná se o standarní režim, pokud nepoužíváte uzávěrky pokladny a pracujete s jednou nekonečnou směnou.

Běžný postup práce s pokladnou

  1. Ráno otevřete pokladnu, zadáte počáteční stav naslepo (nepovinné)
  2. Vystavujete účtenky během dne
  3. Volitelně evidujete hotovostní vklady, výběry (nepovinné)
  4. Na konci dne uzavřete pokladnu, spočítáte tržbu a vložíte naslepo
  5. Vytisknte denní závěrku, nalepíte do sešitu pro účetní

Pokud se Vám nepodařilo uzavřít pokladnu, lze si vyvolat denní tržby v Přehledu uzávěrek, vpravo nahoře ikona kalendáře a vyberete konkrétní datum.