Skip to main content

Ovládání pokladny

Práce se směnami - otevření,uzavření

Začátek směny Klikněte na   Objeví se vstupní pole pro zadání částky. Zde zadejte částku, kterou...

Evidence pokladního příjmu a výdeje

Pokud potřebujete do kasy přidat peníze, nebo je naopak vybrat, využijte evidenci pokladního příj...

Vystavení dodacího listu bez EET

Aplikaci KASA FIK lze využít i pro vystavení dodacích listů při předání zboží. Chování Dodacích ...

Proč nemohu zcela vymazat účtenku

Kompletní smazání účtenky není v účetnictví možné. Program se chová tak, jak ukládá zákon o účetn...

Nastavení prodeje v EUR a hlásit CZK na FS

Dle EET se tržby hlásí zásadně v českých korunách. Proto je nutné prodej evidovat v CZK. KASA FIK...

Nastavení prodeje v pověření

Prodej v pověření umožňuje hlásit tržbu za jiný daňový subjekt. Subjekt A, jehož certifikát je na...

Otevření pokladní zásuvky bez prodeje

V případě, že chcete otevřít pokladní zásuvku v době mimo prodej, klepněte na hlavní obrazovce ap...

Změna ceny při prodeji a slevy

Pokladní aplikace KASA FIK umožňuje při prodeji měnit ceny několika způsoby Sleva na po...

Prodej v Bitcoin

Funkce prodeje Bitcoin byla z aplikace odstraněna a nahrazena platbou Litecoin - připravujeme pod...

Funkční klávesy

Funkční klávesy (F1, F2, F3...) slouží pro nastavení konkrétních funkcí pod tlačítka vedle kalkul...

Rozdělení účtu/objednávky

Pokladní systém KASA FIK poskytuje flexibilní nástroj pro manipulaci s položkami na účtence či v ...

PLUS: Přesun účtu na jiný stůl

V rámci mapy stolů lze účty (objednávky) jednoduše přesouvat mezi stoly, aby např. jejich umístěn...

PLUS: Používání databáze zákazníků **

Používání Pagerů a objednávek na vyvolávání **

Práce se čtečkou čárových kódů

Jak připojit Bluetooth čtečku čárových kódů SC001 Oproti USB čtečce, která se připojí kabelem a ...

Naskladnění a vyskladnění prodejem

Naskladnit položky lze jednoduše pomocí funkce Naskladnit/Vyskladnit prodejem. V Aplikaci přide...

Nastavení mapy stolů

Objednávky mohou být uloženy pro pozdější vyvolání, doplnění a změny. Tato praxe se běžné používá...

PLUS: Zákaznický systém**

Docházka

Docházka slouží k evidenci příchodu a odchodu zaměstnanců. Zaměstnanec se přihlašuje svým PINem a...

Přehledy tržeb

Přehledy tržeb jsou dostupné přímo v aplikaci. Na hlavní obrazovce zvolte Přehledy. V horní části...

Historie účtenek - storno, zaslání na e-mail, znovuvytištění

Do historie účtenek přejdete kliknutím na ikonku hodin/kulaté šipky v hlavní nabídce aplikace (vi...

PLUS: Sloučení účtu **

Načtení QR kódu faktury při prodeji

Pomocí načtení fakturačního QR kódu z faktury můžete jednoduše předvyplnit účtenku (prodejku) v p...

Práce se sklady

Vedení skladů umožňuje vést průběžnou evidenci stavu skladů pro jednotlivé položky nebo suroviny....

Práce s otevřenými objednávkami / mapa stolů *

Návod na nastavení mapy stolů

Prodej v režimu přenesená daňová povinnost (přenesené DPH)

Pokladna umožňuje realizovat prodej v režimu přenesené daňové povinnosti, tzv. Reverse charge. F...

Prodej s rozlišením DPH v režimu s sebou

Pro plátce DPH, kteří potřebují prodávat za různé daňové sazby s přihlédnutím jestli se jedná o k...

Prodej v Litecoin kryptoměně

Pokladna umožňuje nejen evidovat platby podle různého způsobu platby, ale i zobrazovat QR kód pro...

Prodej tiskovin PNS

Podpora načítání kódu PNS je dostupná v licenci PLUS nebo PREMIUM Pokladna podporuje načítání čá...