Skip to main content

1.150

 • Nová integrace SumUp plateb
 • Oprava zobrazování položek v PLUS, které vyžadují zadání ceny
 • Oprava vyhledávání podle PLU
 • Oprava zpětného odeslání STORNO při vypnutém režimu EET
 • Přidán znak "x" k počtu v seznamu položek na účtu
 • Oprava přidání položky, pokud není zadána cena
 • Oprava reset otevřeného účtu při přepnutí MultiIČ
 • Nová možnost otevřít pokladnu v režimu Inventura
 • Oprava přepínání Multi IČ a reset položek - oproti 1.149
 • Tisk zákazníka na objednávkách do kuchyně
 • Možnost nastavit slevu na položku v PLUS
 • U storno účtenek se zobrazuje FIK stornované účtenky
 • Změna výchozího řazení položek na podle jména
 • Oprava vyhledávání čtečkou čárového kódu v KLASIK
 • Přehrání zvuku, při nenalezení položky pomocí čárového kódu
 • Odstranění volby skladu, pokud je vypnuta synchronizace
 • Manuální synchronizace rozšířena o synchronizaci Skladů
 • Nová rychlá možnost vytvořit skladovou podkartu pro oděžování
 • Nové nastavní výchozího sdíleného skladu
 • Přidáno 8 nových barev pro kategorie a položky
 • Ztmavení dlaždic produktů pro lepší orientaci
 • Oprava duplikování položek při změně a uložení - oproti 1.149
 • Zmenšení dlaždic produktů na výšku na některých zařízeních
 • Oprava editace položky při přímé editace z PLUS
 • Řazení položek nově ignoruje velká-malá písmena
 • Kontrola a zamezení uložení položky s prázným jménem
 • Oprava zobrazení stylů řádků v Adapteru při delších seznamech
 • Podpora zobrazení Skupin poboček
 • Oprava hledání podle EAN a PLU v rychlých položkách nebo skladu - oproti 1.150-beta4
 • Oprava při editaci položek se zapnutým přepočtem DPH koeficientem mohlo docházet při otevření položky k drobnému přepočítání
 • Storno účtenky se pokusí odeslat na EET okamžitě
 • Pokladna nově hlásí název pokladny + číslo verze aplikace na EET portál
 • Změna vzhledu mapy stolů, přidána mřížka, možnost přidat sekce pro stoly + mnoho dalších dílčích vylepšení
 • Nové typy stolů pro mapu
 • Editace mapy nově vyžaduje práva uživatele pro změnu nastavení
 • Stavy skladů jsou nově seskupeny podle kategorií, zvětšeno písmo. Nezobrazují položky, které jsou již smazané.
 • Expert - Reset email historie
 • Kontrola maximální výše účtu při placení
 • Kontrola maximální výše účtu počítá i se zápornou hodnotou
 • Zpřístupněna možnost v expertním nastavením přepnout na vzhled PLUS Extra pro velé obrazovky
 • Pořadí seznamu kategorií ignoruje malá - velká písmena + drobná úprava vzhledu položky kategorie
 • Editor kategorie obsahuje možnost zadat číslo pro ruční třídění v seznamu
 • Přidáno 70 nových ikon kategorií
 • PLU klávesnice nově při zadání kódu zůstane aktivní
 • Možnost změnit si počet dlaždic na řádku v PLUS
 • Storno účtenky má možnost naskladnit skladové položky zpět na sklad
 • Funkční klávesy v PLU klávesnici
 • Expertní nastavení, možnost vypnout číslování účtenek u Nefiskalizovat

Podrobný popis změn a vylepšení

Funkční klávesy v PLU klávesnici, Nový výchozí vzhled pro režim PLUS

v4F5p8zMvG1XJQY1-Screenshot_1525155921.png RxsGPL9n4B9jl98Z-Screenshot_1525156276.png

y30Ktr9JnKoGP4gQ-Screenshot_1525156317.png

Vylepšená mapa stolů

 • Nové stoly
 • Možnost více sekcí - pracovních ploch
 • Vylepšené umístění stolů na mřížku a práce se zvětšováním-zmenšováním stolů

8ZGHuNfeyBiaoXab-Screenshot_1525156565.pngVylepšené možnosti synchronizace

Při ruční synchronizaci je možné si navolit, co a kam synchronizovat včetně nové možnosti načíst účtenky zpět z Backoffice na zařízení. V současné době se obnovují pouze účtenky za posledních 30 dnů.

lD9ERPvp8jh5oFrw-Screenshot_1525156676.png

Nové možnosti u kategoríí

 • Lze nastavit interní řazení kategorie
 • 80 nových ikonek ke kategoriím
 • Nové barvy

1CdECe5iJRdCv9lT-Screenshot_1525159019.png

Nový typ položky a placení poukázkou

Aplikace podporuje nově prodej a placení poukázkou a správné uvádění čerpaných hodnot na EET. Více v manulálu.

6EpRRo7ofByG0nFI-Screenshot_1525434171.png

Prodej komisního zboží

 • Přidána funkční klávesa prodej komise
 • Přidán nový stav u položky - Komisní zboží

juLTqLyAxdDkXu5w-Screenshot_1525584138.png

Možnost odhlásit z PLUS režimu

Přidáno tlačítko na odhlášení obsluhy v PLUS rozhraní.

uTJmx5P2cIjR9bwf-Screenshot_1525687512.png