Skip to main content

Práce se sklady

Vedení skladů umožňuje vést průběžnou evidenci stavu skladů pro jednotlivé položky nebo suroviny.

TIP: Pokud jen chcete vést evidenci kolik kusů zboží jste prodali, tak stačí využit uzávěrek, které obsahují přehledy prodaných kusů zboží v dané směně/dni/měsíci. Pro jednodnoduchou evidenci není nutné vést komplexní sklady.

Princip chování skladu

Pokud je u položky nastaveno, že se má vést skladové hospodářství, pak následně při každém prodeji dojde k odečtení prodaného množství kusů.

Při naskladnění lze také volitelně nastavit nákupní ceny, které se použijí pro výpočet ziskovnosti. Vždy se počítá s poslední nákupní cenou.

Relevantní odkazy ke skladům