Skip to main content

Prodej komisního zboží

Koho se týká: Bazary a zastavárny, kteří jsou plátci DPH a přijímají platbu hotově nebo šekem. Metodické vysvětlení na stránkách etržby.cz

Proč evidovat komisní prodej

Zvláštní režim pro prodej komisního zboží je daňový režim, který umožňuje plátcům DPH odvádět daň z přidané hodnoty pouze z přirážky, kterou si při prodeji zboží účtují. Základem daně je tedy rozdíl mezi prodejní cenou a pořizovací cenou zboží.

Dle metodiky Finanční správy, poplatník musí hlásit v datové větě DPH odděleně ve zvláštním režimu. DPH se odvádí jen z přirážky a tato skutečnost se musí uvést v hlášení na EET. Dále se netiskne výše DPH na účtence, aby si kupující nemohl odečíst DPH.

Postup vytvoření položky - Varianta A

  1. Založte si novou položku v sekci Ceník a zvolte typ položky jako Komisní zboží
  2. V případě, že pokaždé prodáváte jiné zboží s jinou cenou, zvolte v záložce Ceny > Vyžádat zadání ceny
  3. Uložte nově vytvořenou položku


komise.png

Prodej komisního zboží

Při prodeji dané položky budete vyzvání na zadání nákupní ceny. Následně se provede výpočet DPH jen z rozdílu nákupní a prodejní ceny.

komise2.png

Nastavení funkční klávesy - Varianta B

  1. Otevřete aplikaci a zvolte KLASIK nebo PLUS
  2. Podržte prst nad funkční klávesou
  3. V nově otevřeném okně si nastavte název klávesy, např. "Komise"
  4. Do pole Hodnota/PLU/Text vložte popis, který bude uveden na účtence
  5. Zaškrtávacím tlačítkem zvolte, že se jedná o Komisní prodej

YStUBzaC01cBYlyz-komisni-func.gif