Skip to main content

1.182 - 1.185

1.185

 • Omezení zvětšení stolu na max 10x
 • Seznam skladů v nastavení se nově načítá online
 • Oprava online stavy skladů obsahují řazení podle kategorie
 • Oprava aktivace licence deaktivuje zkušební režim
 • Oprava při exportu dat, pokud položka byla přesunuta do jiné kategorie
 • Sumup Turboplatba
 • Přidáno potvrzení před refundací na kartu

1.184

 • Oprava zasílání stavu skladů, obsahuje i název kategorie u položek
 • Oprava rozšířených funkčních kláves (A-H)
 • Přidáno nový typ položky - cestovní služba
 • Oprava tisku uzávěrek na KASA FIK ANDROID EASY
 • Vylepšení synchronizace cen, neplatné ceny se automaticky vymažou

1.183

 • Přidána podpora marže, štítků a synchronizace na konkrétní pobočku u kategorií
 • Přidána omezení synchronizace položek na konkrétní pobočku z Backoffice
 • Přidána možnost tisku platebního kódu QR Platba
 • Přidána kontrola na platnost licence PREMIUM
 • Přidána podpora plateb Litecoin / Crypto
 • Přidána možnost zasílat zprávy z Backoffice na zařízení
 • Změna evidence skladu na online sklady z Backoffice
 • Oprava ukladaní Hodnoty u zákazníka v poli sleva
 • Oprava možnosti tisku účtenky u platebního terminálu, při vypnutém automatickém tisku
 • Oprava zkrytí Custom buttonu u PREMIUM pokud není nastaveno
 • Opravy a vylepšení Centrální objednávky
 • Oprava, zkušební platba se nebude počítat do přehledů
 • Oprava synchronizace tabulek CashRegister a Shops
 • Oprava chybného přepočtu cen, při výběru zákazníka a položek s ručně zadanou cenou
 • Přidána možnost tisku QR kódu pro hodnocení zákazníkem

1.182

 • Nastavení tiskárny umožňuje tisk zkušení stránky tiskárny a nastavení kódové stránky cp852 pro model 80-IV
 • Přidáno nové omezení uživatele na povolení zaplacení účtu
 • Přidána podpora pro vzdálené změny nastavení, online synchronizaci položek a změnu licence
 • Nová funkce změny stavu objednávky při expedici
 • Oprava podpory druhé měny (dvojitých cen) v režimu KLASIK
 • Přidány nové tlačítka do editoru položek k rychlému výběru již použitých štítků a skupin/kategorizací
 • Přidána nová možnost nastavit vlasnosti u položek pomocí přednastavených atributů
 • Přidána nautomatická uzávěrka (balancing) pro Android Easy