Skip to main content

Propojení Wolt + Wolt Retail

 

Úprava nabídky po aktivaci synchronizace s Wolt

Synchronizace s Vzdálenou Správou

Po zapnutí funkce synchronizace ve Vzdálené správě dojde k následujícím změnám:

  • Omezení úprav nabídky: Možnost úpravy nabídky v administrativním rozhraní Woltu bude zablokována. Jakékoli menu, které bylo vytvořeno v Woltu před aktivací synchronizace, zůstane dostupné pro zákazníky, ale nebude již možné ho upravovat.
  • Vytváření nabídky: Pro další úpravy a správu nabídky je nutné používat Vzdálenou správu systému KASA FIK.

Po Aktivaci Synchronizace

  • Nahrazení Mmenu: Stávající menu Woltu bude smazáno a nahradí jej menu vytvořené v systému KASA FIK, které bude následně synchronizováno, včetně všech položek nabídky.
  • Objednávky přes KASA FIK: Všechny následné objednávky budou přijímány a zpracovávány v systému KASA FIK.

Pokyny pro Odblokování iPadu

  • Požádání o odblokování: V případě potřeby můžete kontaktovat Wolt s žádostí o odblokování vašeho iPadu, který byl dříve používán pro správu objednávek.
  • Další využití tabletů: Po odblokování můžete tablet využívat pro jiné účely, které nejsou svázány s přijímáním objednávek na Woltu.

Toto jsou kroky a důležité informace týkající se změn ve správě vaší nabídky po aktivaci synchronizace s Backoffice KASA FIK. Pro hladký přechod a efektivní správu vaší nabídky doporučujeme důkladně se seznámit s novým postupem a zajistit, že všechny relevantní osoby ve vašem týmu jsou řádně informovány a vyškoleny.