Skip to main content

Nastavení vlastního formátu čísla účtenek (číslování účtenek)

Program KASA FIK umožňuje obchodníkům nastavit si svůj preferovaný formát účtenek v Nastavení – Chování a vzhled pokladny – Formát čísla účtenky. Číslo účtenky používané v programu má tyto pravidla:

  1. Numerická hodnota čísla účtenky nesmí přesáhnout 2147483647
  2. Číslo účtenky může obsahovat pouze číslice
  3. Nesmí začínat na číslici nula (0) – počáteční nuly budou ignorovány

Nastavení formátu

Pro nastavení používáme následující formátování pomocí %05d. Toto znamená, že doplňované číslo bude mít 5 pozic a bude před nimi 0 na vyplnění.

Příklady formátu čísla účtenky s poř. číslem 306 bude vypadat následovně:

  • 2020%05d – výsledné číslo účtenky bude 202000306
  • 2020%04d – výsledné číslo účtenky bude 20200306
  • 2020%d – výsledné číslo účtenky bude 2020306
  • %04d2020 – výsledné číslo účtenky bude 3062020
  • %04d002020 – výsledné číslo účtenky bude 306002020
  • 11%04d2020 – výsledné číslo účtenky bude 1103062020

Pro nastavení na nový účetní rok dostačuje změnit pouze začátek formátu změnou na aktuální rok a případně pak pořadové číslo viz následující kapitola.