Skip to main content

Odtěžování surovin/skladu

Rychlý postup

 1. Založte si novou surovinu, ze které chcete odečítat ze skladu. Ideálne doporučujeme vytvořit si novou kategorii jen pro suroviny
 2. Založte si položku, která odečte využije surovinu a odečte ji v požadovaném množství

Co je surovina

Často chceme evidovat skladové pohybu ve větším objemu, než je například panák 0.04L, limonáda 0.33L, káva 7g. Několik nezávislých položek mohou odečítat ze stejného zdroje (suroviny). Surovinou rozumíme větší balení, které nakupujete a použéváte ve skladovém hospodářství a je využíváno dalšími pod-položkami.

Založení suroviny

Na pokladně, ve Správa položek, vytvořte novou položku.

 1. Pojmenujte surovinu, například „mletá káva“, „sud pivo 50L“, „Whiskey 1L“ apod.
 2. Zvolte TYP POLOŽKY a vyberte typ „Surovina
 3. V záložce SKLADY zvolte správnou měrnou jednotku
 4. V záložce SKLADY zapněte Evidovat stavy skladů u této položky - tím dojde k nastavení evidence skladových pohybů 

Založení položky pro odečet ze suroviny

Zvolte surovinu ve Správa položek.

 1. Ujistěte se, že Surovina např. RUM 1L je nastavena jako typ Surovina
 2. V záložce SKLADY klepněte na tlačítko Vytvořit skladovou podkartu
 3. Pojmenujte položku, například „Limonáda 0.33“
 4. V záložce SKLADY zapněte Evidovat stavy skladů u této položky a Při prodeji odtěžit další suroviny
 5. V záložce ODTĚŽOVÁNÍ klepněte na tlačítlo PLUS vpravo dole a vyberte požadovanou surovinu a zadejte požadované množství pro odtížení
 6. Tlačítkem PLUS můžete akci opakovat a přidat více surovin
 7. Zadejte množství, které se má odečíst ze suroviny v daných jednotách.

Xr5pnSd4I4bvvroq-vytvoreni-podkarty.gif

Naskladnění zásob

Pro správnou evidenci je nutné poctivě naskladňovat přijaté množství na sklad v dané Surovině. Naskladnění se provádí v  aplikaci KASA FIK - Správa skladu - Naskladnit/příjemky

Příklad: Sudové limonády naskladňujete množství vždy v základních jednotkách a množství, tzn. 50L, který je evidovám v jednotkách Litr. Tím dojde ke správné evidenci. Vyberete Surovinu „Sud Limonáda“ a zadáte 50L k naskladnění. Ve skladových pohybech následně můžete vidět naskladnění 50L. Jednotivý prodej 0.33 tedy odečte 0.33L ze zásob.

Opravy naskladnění

Již naskladněné zboží, nelze měnit. Pokud chcete provést opravu, lze provést záporné naskladnění s mínusovou hodnotou. Tím dojde k zachování konzistence skladové evidence a k dorovnání skladu.