Skip to main content

Spárování tiskárny SEIKO RP-D10

  1. Zapněte tiskárnu
  2. Na zadní straně zmáčkněte malé miktro tlačítko na 5 vteřin
  3. V nastavení Android spárujte tiskárnu. Pokud vyžaduje PIN zadejte 0000