Skip to main content

Řešení častých situací

Všechny tržby v přehledech jsou sloučené do 1 dne

Jedná se o standarní režim, pokud nepoužíváte uzávěrky pokladny a pracujete s jednou nekonečnou s...

Jak restartovat aplikaci

Aplikace na zařízeních Android běží, jen když jsou v popředí. Na pozadí jsou uspány a konzumují m...

Jak zaslat data pro analýzu v případě pochybnosti

Pokud si myslíte, že tržba, účtenka nebo některý z údajů neodpovídá Vašim předpokladům můžete nec...

Přepínání operačního systému na Desk (Pipo)

Zařízení Desk (Pipo) umožňuje přepínat mezi operačními systémy Android a Windows. Je několik mo...

Přizpůsobení zobrazování textu

High contrast text (vysoký kontrast) - Pouze pro zařízení Orange Funkce High contrast text (vyso...

Chybně nastavený email v pokladně

Pokud se email vrací zpět jako nedoručený, je uživateli zobrazena zpráva aby ověřil platnost svéh...

Jak zjistím email pod kterým je pokladna registrována

V aplikaci KASA FIK na hlavní obrazovce klepněte na Pomoc a nápověda. Následně na obrazovce uvidí...

Přechod na nový účetní rok

Při přechodu na nový účetní rok (často 1.1. následujícího roku), je nutné změnit pořadové číslo ú...

Aplikace vyžaduje OTP heslo - kde ho získám

Pokud po Vás aplikace vyžaduje OTP heslo při přihlášení, tak to znamená, že máte starší verzi apl...

Jak postupovat při změně IČ na pokladně

Pokladnu lze přenést pod jiné IČ. Chci novou čistou pokladnu bez historie a položek Pokud chcet...

Bluetooth tiskárna netiskne

Na novějších zařízeních Android 11 došlo k vyžadování dodatečného povolení při tisku na Bluetooth...

Změna sazby DPH v roce 2024

Od 1.ledna 2024 dochází ke změně snížené sazby DPH z 15% na 12% a a zrušení sazby 10%. Připravili...

Obnovení smazané kategorie

Pokud jste omylem smazali kategorii ve vašem pokladním systému KASA FIK 8, nezoufejte. Obnovení s...

Povolení aplikace AnyDesk

AnyDesk je jedním z předních nástrojů pro vzdálený přístup a je nezbytný pro naše technické odbor...