Skip to main content

Tisk

Informace ohledně nastavení tisku, tiskáren a řešení problému s tiskem

Nastavení tisku

Ověření funkčnosti tiskárny Ujistěte se, zda je tiskárna zapojena do sítě (nebo má nabitý aku...

Automatické nastavení tisku

Aplikace disponuje automatickým nastavením tiskárny. Nastavení se provede při otevření aplikace. ...

Tiskárna netiskne česky s diakritikou

Pro tyto případy doporučujeme nastavit tisk v rastrovém režimu. Veškerý text je vykreslen jako ob...

Tiskárna neposune dostatečně papír při tisku účtenky

Každá tiskárna má různou délku řezu papíru. Doporučujeme tedy zvolit odsunutí v nastavení tak, ab...

Při tisku nevyjede celá účtenka a část zůstává v tiskárně

Každá tiskárna může vyžadovat různá nastavení pro ořezání nebo posunutí papíru během tisku. V apl...

Na účtence se na začátku tisknou řádky, které tam nepatří

Na některých zařézeních s připojenou Bluetooth tiskárnou narážíme občas na problém, kdy účetenka...

Parametry tiskárny Xprinter XP T58 / Bluetooth

V Nastavení – tiskárny – přidejte Bluetooth tiskárnu V nastavení tiskárny se ujistěte, že mát...

Jak vyresetovat tiskárnu XPrinter

Někdy se samovolně může stát, že tiskárna XPrinter se přepne do činského režimu. Pokud tiskárna ...

Spárování tiskárny Zonerich AB-330M

Ověřte si, že tiskárna je ve vypnutém stavu (Nesvítí žádná LED) Podržte tlačítko POWER min. 3 ...

Spárování tiskárny SEIKO RP-D10

Zapněte tiskárnu Na zadní straně zmáčkněte malé miktro tlačítko na 5 vteřin V nastavení Androi...

Parametry nastavení tiskáren Rongta

V Nastavení – tiskárny – přidejte USB tiskárnu Rongta RP80 Bodů na řádek 576 Počet znaků na ...

Řešení chyby tisku - tiskárna netiskne nebo tiskne špatně

Tiskárna netiskne vůbec Pro stolní zařízení HIT s kolébkovým vypínačem vypněte zařízení a počkej...

Tisk QR platebního kódu

Aplikace umožňuje tisk QR Platba platebního kódu na účtence. Více o formátu QR platby naleznete n...